Dr. Bakos Zoltán: Az önkormányzat öröklése és az ingóságok sorsa

Fotó: iropult.hu

Nem gondoltam volna, hogy a 2023. július 1-én hatályba lépett új törvény ilyen széles körben vált ki érdeklődést!

A közelmúlt írtam arról, hogy végrendelet és öröklésre jogosult hozzátartozó hiányában a jövőben az ingatlanokat / a mezőgazdaságiak kivételével! / az azokban lévő ingóságokkal együtt a helyi önkormányzatok öröklik.

Az már első lépésben is felmerült, hogy az élettársak esetében problémák adódhatnak, hiszen nekik kell majd bizonyítaniuk, hogy az ingóság nem az örökhagyó tulajdonát képezte, hanem az élettárs vagyonához tartozik.

Az elhunyt ingatlanában más személyek, a legkülönfélébb jogcímeken is tartózkodhatnak: szívességi lakáshasználó, bérlő, stb. A használat nem csupán lakásra vonatkozhat, hanem raktárakra, csónakházra és minden egyéb helyiségekre is!

Az ingóságok vonatkozásában az ő helyzetük is hasonló, tehát esetleg hosszas és kellemetlen bizonyítási eljárás, netán pereskedés döntheti majd csak el, hogy kié az ingóság?

Mindezek miatt a Polgári Kisgazdák részéről csak azt a tanácsot tudom adni, hogy minden, ingatlanra vonatkozó használatot írásban célszerű rögzíteni, és ebben ki kell térni arra is, hogy az ottlévő ingóságoknak ki a tulajdonosa?

Dr. Bakos Zoltán. KPE szakértő