Dr. Bakos Zoltán: Jogtalan önkormányzati korlátozás a szeszesital árusításánál

Fotó: viharsarkihirek.hu

Az Alkotmánybíróság 2024 márciusában hozott döntést egy 2023-ban indult eljárás során.

Az indítványozó gazdasági társaság azért fordult az Alkotmánybírósághoz mert álláspontja szerint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2023-ban megalkotott 17/2023. önkormányzati rendelete Alaptörvény ellenes.

A rendelet értelmében dohánybolt szeszes italt társasházi közgyűlés hozzájáruló határozatával forgalmazhat csak és indokként annyit jegyeztek meg hogy csökkenteni kívánjak a lakók számára zavaró magatartásokat.

A panaszos indítványozó szerint a rendelet olyan feltételt ír elő a tevékenység végzéséhez, amely nem a kereskedő vállalkozótól és nem az önkormányzattól, hanem egy tőlük független társasházi közgyűlés döntésétől függ. Arra is hivatkozott, hogy egy nem lakás céljára szolgáló helység használatát a társasház közgyűlése csak akkor tudja megakadályozni, ha a használathoz telephelyengedély vagy működési engedély szükséges szeszesital forgalmazás azonban nem minősül ilyen tevékenységnek.

A rendelet olyan előírás teljesítését várja el a vállalkozótól, ami szükségtelenül és aránytalanul nehezíti kereskedelmi tevékenység megkezdését, vagy akár lehetetlenné is teszi azt. A támadott szabályozás nem garantálja az sem, hogy a közgyűlési döntést kikényszeríthető legyen a vállalkozó száméra.

Az indítványozó szerint a rendelet sérti a vállalkozás szabadságához való jogát, indokolatlanul tesz különbséget a nem lakás céljára szolgáló helységekben végzett szeszesital árusítás és a nem ilyen helységekben végzett hasonló kereskedelmi tevékenységek között. a rendelet nem tudja megakadályozni hogy közelben árusítsanak szeszesitalt. Kifogásolta azt is, hogy már működő kereskedelmi egységekre nem terjed ki a rendelet hatálya.

Különösen sérelmes, hogy az érintett nem kezdeményezheti a társasházi döntés meghozatalát.

Az Alkotmánybíróság megállapította hogy vállalkozáshoz való jog védelmi köre kiterjed a vállalkozó piacra lépése mellett az üzleti tevékenység folytatására is, tehát nem csupán  a vállalkozás megkezdését, hanem a tevékenység folytatását is oltalomban részesíti.

Jogalkotónak joga van új feltételeket előírni és a korábbiakat megváltoztatni, mindaddig amíg ezek nem jelentik a vállalkozás szükségtelen és aránytalan korlátozását.

Az önkormányzat rendelete azonban mindezeket sérti és korlátozza, arról nem is beszélve, hogy alapjogot törvényi szinten kell szabályozni.

Mindezek alapján megállapítható, hogy Újbuda Önkormányzata olyan rendeletet alkotott mely csak törvényi szinten lenne lehetséges.

Mindezek miatt a támadott jogszabályi rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Már számos alkalommal és különféle jogterületeken mondta ki az Alkotmánybíróság az önkormányzatok rendeletalkotási jogosultságának határait és javaslom hogy a saját területén minden Polgári Kisgazda tartsa szem előtt ezek betartását és betartatását!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő