Veszélyhelyzet a köznevelési intézményekben

Fotó: femina.hu

 A 4/2023. sz. Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a köznevelési intézményekben  foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók esetében a rendkívüli felmentés és az azonnali hatályú felmondás joga az alapjogszabályoktól eltérően alakul.

A munkáltató e jogát a tudomásszerzéstől  az adott tanév augusztus 1-ig  tartó idejében, míg a zárónap és a tanév befejezése közötti tudomásszerzés esetén a következő tanév  augusztus elsejéig terjedő időben gyakorolhatja.

Bűncselekmény esetén  a büntethetőség elévüléséig gyakorolható a jog.

Az új jogszabály vonatkozik arra az esetre is, ha  a felmondás okáról a munkáltató  a rendelet hatályba lépését  követően szerzett tudomást, de 15 nap még nem telt el.

A rendelet már 2023 év januárjában hatályba is lépett, tehát esetleges pereskedés helyett az abban írtak megfontolása ajánlott azon dolgozók esetében, akiknél ilyen felmondásra került sor!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő