Dr. Paál Sándor: A nemzeti középosztály felemelkedésének jeles személyiségei

Fortó www.wnsstamps.post

A vidék kistelepülései nagyon sok emberi, kulturális, történeti és természeti értéket rejtenek. Az ott élő emberek között számosan akadtak olyanok akik beírták a nevüket a magyar történelembe, és nagyon sokat tettek a vidéki kistelepülések felemelkedéséért.

Ebben az írásomban a 12 éve elhunyt Gerbovits Jenőről emlékezek meg, aki az Antall-kormány kisgazda minisztere volt.

Gerbovits Jenő, Zics, Somogy vármegye (1925-2011)

Magyar politikus, a Független Kisgazdapárt tagja.

1990–1991-ben kárpótlásért felelős tárca nélküli miniszter volt, a II. Orbán-kormány hivatalba lépésekor pedig példamutató mezőgazdasági egyéni gazdálkodó.

Húsz esztendős korában, 1945-ben lépett be a Független Kisgazdapártba.  Kertészmérnöki diplomát szerzett. 1957-ben Angliába távozott, de még ugyanabban az évben hazajött.

A rendszerváltás idején a Magyar Parasztszövetség főtitkára és a Független Kisgazdapárt országos főtitkár helyettese volt.

Gerbovits Jenő az Antall-kormányban 1990. május 23. és 1991. január 16. között kárpótlásért felelős tárca nélküli miniszter.

Később nyugdíjasként falujában gazdálkodott. 86 évesen traktorbalesetben vesztette életét a saját maga által épített traktorral egy domboldalon véletlenül felborult, és a gép alá szorult.

Forrás: mandiner.hu 2011. augusztus 24.;

Szabadon választott – Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat Bp. 1990

P. 119.; Magyar Rádió – Archívum, 1999. február 2. (11. évfolyam).

Zics

Község Külső-Somogyban, Tabtól 8 kilométerre délnyugatra fekszik. Először 1295-ben említik Zych néven. Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben már Zics néven jegyzik ekkor már plébániája is volt. 1351-ben a zicsi nemesek, 1478-tól pedig Zichy György birtoka volt. Az 1563. évi török kincstári adólajstromban 7 ház található itt, az 1573–1580. években pedig 9 házat írtak itt össze.  1733-ban báró Zichy Ádám birtoka és mint puszta volt említve. A XVIII. században a Zichy-család német telepesekkel népesítette be.

Lakosainak a száma napjainkban mintegy 325 fő. A lakosok 90 %-ka magyarnak,  5 %-ka cigánynak, 4 %-ka németnek, 1 %-ka lengyelnek vallja magát. Nevezetessége a Sarlós Boldogasszony római katolikus késő barokk stílusban épített templom.

Díszpolgárai:

Hertelendy Miklós (1879–1962) huszártiszt, gazdasági tanácsos, országgyűlési képviselő.

Csicsery-Rónay István (1885-1978): katonatiszt, vezérkari ezredes, 1938-ban országgyűlési képviselő, akinek az István nevű fiával együtt, szakértőként írtam meg 1994 és 1998 között a Dögei Imre kisgazda országgyűlési képviselő által előterjesztett – Hősök vasárnapjáról – szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Forrás: Magyar földrajzi lexikon; Magyar életrajzi lexikon.

Gerbovits Jenő egész életével tanúságot tett arról, hogy a magyar vidéken, az ott élő kis-települések lakói számára a felemelkedés meghatározó lehetősége a helyi mező- és élelmiszer-gazdaság fejlesztése.

Nagyon fontos a rövid élelmiszer-kereskedelmi láncok kiépítése és tovább fejlesztése. Nem értelmes dolog az, hogy a falusi kis-boltokban francia import burgonyát árulnak, amikor az minden további nélkül megterem a kert végében.

Mi kell mindehhez? Termőföld, eszközök, vetőmagok, tenyészállatok és szakmai ismeretek. A Kormány helyes törekvése az, hogy minden lehetséges eszközzel segíti a ház körüli kistermelés fellendülését.

Külön említésre méltó a legszebb konyhakert mozgalom. Dr. Turi-kovács Béla, a sajnos már az e Világból elköltözött kisgazda elnökünk nem véletlenül szorgalmazta a kisemberek termőföldhöz juttatását, és a mezőgazdasági ismeretek alapfokú iskolai oktatását.

Sok vonatkozása van ennek. Érdemes a szomszédos Ausztriában a gazdaasszony képzést tanulmányozni, és ebből azt, ami nálunk hasznosítható, és az itthoni körülményekre alkalmazható célszerű megvalósítani.

Az arany- és ezüstkalászos tanfolyamok tananyagát pedig még fokozottabban a gyakorlati ismeretek felé érdemes terelni. Nem lenne rossz gondolat az önkormányzatok által foglalkoztatott háztáji agronómus se, és a kis-települési gépállomások, mezőgazdasági gépkölcsönzők, tejfeldolgozó kisüzemek, mini vágóhidak, gyümölcsaszalók, kis-pékségek és helyi fedett piac-csarnokok létesítése sem.

Mi polgári kisgazdák reméljük, hogy a mostani Magyar Kormány törekvései szerint is, mindez egyre inkább megvalósul.

Dr. Paál Sándor

c. egyetemi docens, a gazdálkodás- és szervezéstudományok

PhD doktora, a KPE Országos Elnökségének a tagja

Fotó forrása:

https://www.wnsstamps.post/en-us/stamps/hu082-20