Újra módosulnak a közlekedési tárgyú törvények

Forrás: Shutterstock, Lisa S.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény számos részében kiegészül, módosul.

Felsorolták, hogy a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer mely adatokat vehet át közvetlenül.

Fokozottabb lesz a használati díj megfizetésének elmulasztása miatti pótdíj behajtására irányuló eljárás az Európai Unió más tagállamaiban.

Pontosítani fogják az útdíj fizetés elmulasztása a nyilvántartás helye szerinti tagállam és a nemzeti kapcsolattartó pont fogalmait.

A kormány kap felhatalmazást, hogy rendeletben állapítsa meg a járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának, a szakirányú továbbképzésnek a részletes szabályait, míg a miniszter a pótdíjfizetési kötelezettség körében alkothat rendeletet.

Változnak a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezései is bizonyos részekben és érdekességként emelném ki, hogy akár 100 millió forintig terjedő bírság is kiszabható lesz.

A közúti közlekedés során az ügyfelet költségmentesség illeti majd meg az eltulajdonítás miatt átmeneti időszakra forgalomból kivont jármű forgalomba helyezése iránti eljárásban.

A szomszédos államokban élő magyarok közül a 6 év alattiak és a 65 év felettiek a helyi és a helyközi közlekedést korlátlan számban ingyenesen vehetik igénybe, míg a 6-14 korú gyermekek a helyközi közlekedésben kapnak ingyenességet.

Évi 12 alkalommal csoportos utazás esetén a 18 év alatti személyek 10 fős csoportja díjmentesen utazhat, a velük utazó két nagykorú kísérő évi 1 alkalommal.

A személyszállítási szolgáltatások adatkezelési jogosultsága a jelenkor igényeihez igazodik.

Az összes javasolt módosítás lényege a jogharmonizáció biztosítása, ami természetesen elengedhetetlen, így a részben már hamarosan, részben csak 2025. januárban hatályba lépő módosítás megalkotása kívánatos és szükségszerű.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő