Változik egyes állami, önkormányzati lakások elidegenítése!

Forrás: Depositphotos

2021 novemberében fogadta el az Országgyűlés a lakások elidegenítésére vonatkozó eddigi törvény módosítását.

A jövőben is szigorú szabályok vonatkoznak majd a világörökségi helyszínen és a védőövezetben lévő lakások eladására, de egyáltalán ez lehetővé válik az eddig teljes tiltással szemben.

Feltétel, hogy 2020. december 31-én határozatlan  idejű bérleti jogviszony álljon fenn már legalább öt éve , és a lakás már 1995. november 30-án műemléképületben lévőnek minősült.

Hozzájárulás esetén  egyenesági  rokon is lehet a vevő.

A vevő és jogelődje  bérleti jogviszonyát  össze kell számítani.

Ha a  bérlő él vételi jogával, úgy az önkormányzat vagy az állam nem élhet elővásárlási jogával.

A törvény nem vonatkozik a bontásra ítélt házakra, műteremlakásokra, garzonházakra, nyugdíjasházakra.

Akik korábban a bérleti díjat  nem vagy késedelmesen fizették, ill. köztartozásuk van, nem jogosultak a vételi jog gyakorlására.

A megvásárolt ingatlanokra négy éves időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeznek be.

Ha valaki bejelenti vételi szándékát, úgy vele a forgalmi értéket hat hónapon belül közölni kell.

25 évet meghaladó  bérleti jogviszony esetén a forgalmi érték 15 %-a a vételár, míg 5-25 éves bérlet  között a  becsült érték 100 %-át kell megfizetni.

Ha a bérlő vitatja a forgalmi értéket, 60 napon belül a kormányhivataltól kérhet új megállapítást.

Egy összegben történő vételárfizetés esetén öt százalék árengedményt kell adni.

A vételi szándékot a forgalmi érték közlésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni. 10 % befizetése mellett részletfizetést lehet kérni maximum 25 évre.

Nyugdíjas bérlő esetében  – ha nem él vételi jogával – elidegenítésre csak az ő előzetes hozzájárulásával van mód.

Külön szabályok vonatkoznak a Budai Várnegyed lakásaira. Itt csak magyar vagy uniós állampolgár szerezhet tulajdonjogot, és az öröklés esetét kivéve maximum két lakásra. A már meglévő többedik lakást nem kell elidegeníteni.

Az itt lévő földszinti lakások rendeltetése  kereskedelmi, kulturális, szolgáltató rendeltetésre módosíthatók.

Sok olyan bérlő van, ki élt volna vételi jogával, de az eddigi szabályok ezt nem tették lehetővé, és nem tartották igazságosnak, hogy csak azért, márt más besorolású, minősítésű ingatlan a bérleményük, ezért ele4snek a vételi lehetőségtől. A Polgári Kisgazdák igazságosnak tartják, hogy ezen személyek helyzetét orvosolják , de úgy, hogy a jövőben is figyelemmel lesznek a műemléki, nemzeti érdekekre is.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő