Újabb lehetőség a tulajdonjogot eredményező otthonteremtés biztosítására

Forrás: Depositphotos

Örömmel tájékoztatom kisgazda társaimat, valamint az összes érintettet arról, hogy már az Országgyűlés előtt van az elvesztett otthonok újabb kedvezményes visszavételére vonatozó törvényjavaslat.

Ennek lényege, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek (!) visszakaphassák bérelt ingatlanuk tulajdonjogát. A vételár kiszámítása során az állam nem számít fel kamatot és levonásra kerül a már kifizetett bérleti díj.

A javaslat kötelezővé teszi az érintettek ismételt írásbeli tájékoztatását, melyre teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell válaszolni. (A nyilatkozatot tevő személy adatain és aláírásán kívül két tanú feltüntetése is szükséges, ettől lesz teljes hatályú.)

A válasz elmaradása esetén a bérleti jogviszony fennmarad, de emelt összegű bérleti díj kerül megállapításra. Erről írásban kell értesíteni az érdekelteket.

A törvény elfogadásával felhatalmazást kap a kormány a tájékoztató levél részletes tartalmának, megküldési határidejének és a lakásbérleti szerződés feltételeinek a megállapítására.

A vétel létrejötte esetén a Nemzeti Eszközkezelő kezdeményezi az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló eljárást. Ezzel egyidejűleg intézkedik a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és az ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről is.

A vételárat a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint számítják ki. A vételár egy összegű teljesítése esetén az állam további kedvezményt nyújt a vevőnek.

Minden érintettnek érdemes haladéktalanul, de legkésőbb 2019. év végéig számításba venni anyagi lehetőségeit, teljesítő képességét és ennek megfelelően nyilatkozni a Nemzeti Eszközkezelő felé. 

Dr. Bakos Zoltán