Törvény a nagyobb biztonságért/ Összehangoltabbak lesznek a védelmi és biztonsági tevékenységek

Fotó: hodmezovasarhely.hu

A Kormány által benyújtott törvényjavaslat a 2021. évi XCIII. törvénynek a belügyi törvényekkel összefüggő módosítását szolgálja, hat meglévő törvény részleges módosításával.

A Rendőrségről szóló törvény  lényeges változása lesz, hogy ellátják az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek kiszorítását, elfogását, lefegyverzését.

A nemzetbiztonsági  szolgálatokról szóló törvény  összehangolt védelmi tevékenységet ír elő a különleges jogrenddel, a nemzetbiztonságot érintő fenyegetések vonatkozásában.

A minősített adat védelméről szóló törvény  minősítésre jogosult szervezetek vezetőit jelöli meg.

A katasztrófavédelemről szóló törvény módosítása számos  fogalmat határoz meg a jövőre nézve:

– kiterjedt káresemény

– kockázat

– veszélyelhárítási terv

– veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény

– katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség.

Katasztrófavédelem esetén a polgármester  államigazgatási jogkörben járhat el.

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség fejlesztésével, a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtésével kapcsolatos feladatokat rendeletben határozza majd meg.

Húsz pontban terminológiai változást tartalmaz a módosítás.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatalos állományának szolgálati  jogviszonyáról szóló törvény változtatása  előírja majd, hogy a hivatalos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagjai csak veszélyhelyzet, hadiállapot, szükségállapot, vagy összehangolt védelmi tevékenység idején hívhatók szolgálatba.

A szokottól eltérő helyzetek számos ok miatt kialakulhatnak, legyen az  árvíz, az ország védelmét, biztonságát érintő kérdés, és ilyenkor  összehangolt védelmi intézkedésekre van szükség, de ehhez összehangolt jogszabályok is szükségesek. Ehhez biztosítani kell a terminológiai és jogintézményi összhangot is..

A törvény egyes részeiben sarkalatosnak minősül, tehát a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmados igen szavazattal fogadhatják el.

A végrehajtás számos intézkedést igényel, ezért a hatályba lépésre csak 2023.július 1-én kerül majd sor.

A Polgári Kisgazdák  látják és érzékelik a esetleg bekövetkező rendkívüli eseményeket, ezért csak helyeselni tudjuk az ezekre történő megfelelő felkészülést,melynek alapja a megfelelő jogszabályi háttér.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő