Társasházak a veszélyhelyzetben

Fotó bors.hu

A veszélyhelyzet idejére vonatkozó  kormányrendeletek az élet sokkal több területét érintik,mint azt a halandó polgár gondolná, és mint amit a médiából megismerhetne.

Mindezek közül egyetlen tárgykörrel, a társasházakkal szeretnék pár sor erejéig foglakozni.

Kimondták,hogy a veszélyhelyzet ideje alatt közgyűlés tartásának nincs helye!

Ha ez mégis elkerülhetetlen, úgy írásbeli szavazást kell tartani.

Az intézőbizottság akkor is elláthatja feladatait,ha taglétszáma a törvényben meghatározott szám alá csökken.

Sem a közös képviselő, sem az intézőbizottság megbízatását ezen idő alatt nem szüntetheti meg. Ha a képviselő megbízása ezen idő alatt járna le, úgy az  a veszélyhelyzetet követő 90 napig meghosszabbodik változatlan díjazással.

Ha a közös képviselő nem képes ellátni feladatait avagy megbízása mégis megszűnik /pl. elhalálozás/,úgy feladatait a számvizsgáló bizottság ,ennek hiányában bármely tulajdonostárs elláthatja.

A részletes szabályok az 502/2020. Kormányrendeletben találhatóak meg, mely a jelen állás szerint 221. február 8-án veszti hatályát.

Dr. Bakos Zoltán