Péter Sándor értesítése alapján: Egy új brand lehet az egyetemen a Z-szak

Fontos a fiatalok számára a mezőgazdasági alapismeretek elsajátítása, lehetőleg a gyakorlatban is. - A kép forrása: agronaplo.hu

A tapasztalatokon alapuló tanulás felkelti az érdeklődést a természettudományok iránt.

Egy új, elsődlegesen a Z generációt kiszolgáló természettudomány–környezettan tanári szak indul 2022 szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetemen. A Z-szak teljesen más megvilágításba helyezi a természettudományos ismeretek tanítását, mint ahogyan azt a hagyományos oktatásban megtapasztalhattuk. Egységében ismerteti meg a természetet, miközben megérteti a különböző szempontú modellnézeteket, a mindennapokban fellelhető környezeti jelenségeket.

Dobróné dr. Tóth Mártát, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének vezetőjét az új tanári szakról kérdeztük.

Motiváció, érdeklődés

Az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb mértékben tapasztalható munkaerőhiány a természettudományos ismereteket igénylő szakterületeken, ami nemcsak itthon, de a világon mindenhol megfigyelhető jelenség. A versenyszférában mérnökökre, a digitális fejlesztésekhez értő diplomásokra van leginkább szükség, a magyarországi oktatásban pedig fizika-, kémia-, biológiatanárokra, de elsősorban olyan fiatalokra, akik érdeklődnek a természettudományok iránt. A probléma orvoslása elsősorban az oktatásban rejlik, így az utóbbi években nagy léptéket vett a természettudományos tantárgyak, képzések népszerűsítése itthon.

A legfontosabb kérdés továbbra is az marad: hogyan vezessék vissza a fiatalokat ebbe az izgalmas világba?
– A természettudományos diszciplínák (biológia, kémia, fizika és földrajz) integrált oktatása évek óta a hazai oktatásügyi diskurzus középpontjában áll, ahogyan az is, hogy a felsőoktatásban a gyakorlatorientált képzés kerüljön előtérbe. Érdekesen, élménydúsan, sok-sok szemléltetéssel, kísérletekkel, a különböző természettudományos ismeretek összekapcsolásával érdemes tanítani annak érdekében, hogy a gyerekek már az alap- és a középfokú oktatásban átfogó képet kapjanak e tudományterületekről, megspékelve ismereteiket egy csipetnyi környezetvédelemmel. Azon persze lehet vitatkozni, hogy a régi struktúrában, amikor a közoktatásban külön tantárgyként kezelték a fizika, a kémia és a biológia tantárgyakat, a mostaninál mélyebb lexikális tudással voltak-e felvértezve a diákok, avagy sem… Ma már az a cél, hogy természetközeli módon tanítsunk és „kinyissuk számukra ezt a csodálatos világot”.

– Szoktam mondani, hogy a tanítás során a tanári leleményességre óriási szükség van. Az oktatás különböző színterein nincsenek mindenhol egyforma tárgyi adottságok, csúcstechnológiák, jól felszerelt laborok, de például egy látványos kísérlethez összeszedhetjük a „hozzávalókat” a konyhából is. Ezt a fajta rugalmasságot szeretnénk a tanárjelöltekben elültetni, átadni nekik olyan gyakorlati módszereket és tudást, amellyel megalapozhatják tanítványaik természettudományos műveltségét.

– A tanárképzésben a Z-szak új impulzust adhat a természettudományok tanításához. A kulcsszó itt is a komplexitáson van. A hallgatók miközben a fizika, a kémia, és a biológia területeiről kapnak ismereteket, a mindennapi élettel összekapcsolják azokat; az új kihívásoknak megfelelő kompetenciákkal rendelkező, kísérletezésben gyakorlott tanárokat szeretnénk képezni. A különböző definíciók és szabályok bemagolása helyett sokkal izgalmasabb meggyőződni arról, hogyan működnek a törvényszerűségek a természetben! Az élményszerű oktatásban a tapasztalatokba ágyazzuk az elemzéseket, részekre szedve magyarázunk el jelenségeket. Ahhoz, hogy még erősebb motivációt adjunk a tanárjelölteknek, az első évben sokat leszünk terepen. A Nyíregyházi Egyetem szerencsés helyzetben van, a botanikus kertünkben elvégezhetjük a terepmunkát, valamint együttműködünk a Nyíregyházi Állatparkkal is, ahol szintén sűrűn megfordulunk majd a gyakorlati órákon – vázolta fel a lehetőségeket Dobróné dr. Tóth Márta és megjegyezte, a szak sokoldalúsága miatt bármilyen tantárgyból szerzett emelt szintű érettségivel lehet jelentkezni hozzájuk.

Kreditek és zöldgondolkodás

Elmondta, azt szeretnék, ha a Z-szak egy új „brand” lenne az egyetemen. Egy olyan képzés, ami a zöldeknek szól, a Z generációnak szól. – S hogy a szakon mennyire hangsúlyos a zöldgondolkodás, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a megszerezhető kreditek több mint 50 százaléka környezetvédelmi témákhoz kötődik. Emellett nem árt a digitális térben is otthonosan mozogni, hiszen a zöldgondolat terjesztésére az online csatornák a legalkalmasabbak. Vizuális kommunikációt, retorikát is tanulnak majd a leendő hallgatók, akik diplomájukkal az általános iskolák felső tagozatán, illetve a középiskolák első két évfolyamán taníthatnak majd. Célunk, hogy úgy tanítsanak, hogy a következő generációk megszeressék a természettudományos területeket, és ha orvosok, gyógyszerészek vagy fizikusok szeretnének lenni, bátran vágjanak bele álmaik megvalósításába.

Forrás: szon.hu, KO