Módosuló köznevelési szabályok

fotó: Kékesi Márton

A kisgyermekes szülő számára fontos részekben módosult a köznevelési törvény.

Változatlan szabály, hogy 3 éves kortól minden gyermek köteles óvodába járni. Ez alól mentességet a jövőben csak a kormányhivatalok adhatnak indokolt és alátámasztott kérelemre. Öt éves kortól az óvoda látogatása olyannyira kötelező, hogy mentességet csak egész rendkívüli – döntően egészségügyi – okokból kaphat a gyermek.

Talán még többeket érint az iskolakezdés korhatára. Minden olyan gyermek, aki az év augusztus 31-i napjával betölti hatodik életévét, köteles megkezdeni általános iskolai tanulmányait.

Korábban a szülő kérelmére, döntő részben az óvodai véleményezés alapján kerülhetett sor az iskolai tanulmányok megkezdésének egy éves elhalasztására. Ezzel kapcsolatban azonban – sokszor különböző helyi érdekek miatt is – elég eltérő gyakorlat alakult ki az ország különböző részein.

Az új szabályozás szerint az iskolaérettségi, halasztási ügyekben az Oktatási Hivatal lesz az eljáró hatóság, ahova január 15-ig adhatják be kérelmeiket a szülők. Az Oktatási Hivatal szakértő, sőt szükség esetén szakértők bevonásával hozza meg döntését.

A döntéssel kapcsolatosan a szülő közigazgatási bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, ahol gyorsított eljárás keretében döntenek, hiszen az iskolaév megkezdése mindig adott időpont, nincs lehetőség az évekig tartó bíróségi eljárásra.

A rövid határidőre figyelemmel a Polgári Kisgazdák minden érintettnek azt tudják ajánlani, hogy a gyermek testi és szellemi állapotát is figyelembe véve döntsön az esetleges halasztási kérelemről és a feltételek fennállta esetén azt haladéktalanul terjessze elő.

Dr. Bakos Zoltán