Miniszteri lépések, többek között a szabolcsi almatermelők érdekében

A napokban elfogadott törvény szerint a friss meggy és az ipari alma értékesítésére irányuló szerződést is írásba kell foglalni a feldolgozóknak és a termelőknek. Az agrárminiszter a meggy és az alma mellett a cukorra vonatkozó ágazati kötelező szerződések részletszabályait is miniszteri rendeletben határozhatja meg.

A kormány kiemelten kezeli az alma- és meggytermelő gazdák és családjaik megélhetését, ezért kulcsfontosságúnak tartja, hogy a felvásárlók, feldolgozóüzemek a piaci viszonyokat figyelembe vevő, az elvégzett munka értékének megfelelő árat fizessenek az almáért. Így a kötelező szerződések bevezetése egy fontos lépés a termelők pozíciójának megerősítésére. Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendeletének 168. cikke lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy a tej és a cukor ágazatok mellett más ágazatok egyes termékeire is kötelezővé tegyék a termelők és a felvásárlók vagy a feldolgozók közötti értékesítési szerződések írásba foglalását. A nehezebb piaci időszakok átvészelésének megkönnyítésére ezért a jogszabály olyan szerződési konstrukciót foglal magában, amelynek alapján a feldolgozóüzemeknek a termelőpartnereik számára jó előre felvásárlási ajánlatot kell tenniük a kiszámítható üzleti kapcsolatok jegyében. A friss meggy és az ipari alma értékesítésére irányuló szerződést a Magyarországon történő feldolgozás esetén a törvény hatályba lépését követően minden esetben írásba kell foglalni. A szerződések 60 %-át azonban a meggy feldolgozását megelőzően, az adott év május 15. napjáig, az alma feldolgozását megelőzően augusztus 1. napjáig kell megkötni a feldolgozóknak és a termelőknek. Ha ezt elmulasztják, bírsággal sújthatók. A kötelező szerződések rendszere időben széthúzza az alkuperiódust, és megszünteti azt a gyakorlatot, ami a feldolgozás megkezdésének halogatásával, a szóbeli árinformációkkal, a beszállításkor közölt „napi árral” kényszerhelyzetbe hozta a termelőket. A rendszer egyrészről biztonságot nyújt a termelőknek, másrészről a piac ármozgásait is tudja követni, amellyel a termelők méltányos jövedelmét is biztosítja. (Forrás: NAK)

Dr. Simon Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője, a KPE megyei elnöke, a Kisgazda Polgári Egyesület Országos Elnökségének a tagja: „A Polgári Kisgazdák örömmel nyugtázzák azt, amit eddig is tudtak: az Agrárminisztérium a gazdák mellett, van és fellép minden olyan méltánytalanság ellen, ami a gazdákkal szembeni visszaélésekből fakad. A Polgári Kisgazdák támogatják Dr. Nagy István agrárminiszternek a termelők anyagai biztonságát szolgáló lépéseit. (KPE)