Könnyített perindítás

MTI Fotó: Máthé Zoltán

A Kúria – korábban Legfelsőbb Bíróság – a közelmúltban jogegységi határozatot hozott, mely remélhetőleg megkönnyíti a keresetleveleknek a bíróságok által történő érdemi befogadását.

A döntés ismertetése előtt néhány alapfogalmat szeretnék tisztázni:

  • Keresetlevélnek nevezzük azt az iratot, mellyel a felperes megindítja a polgári peres eljárást. Ennek tartalmaznia kell a peres felek adatait, a tényállást, a perértéket, a bizonyítási indítványokat és a konkrét kereseti kérelmet.
  • Kereseti kérelem azon igény megjelölése, amit a felperes az eljárás eredményeként elérni szeretne. (Megállapítás, marasztalás)

Az új Polgári Perrendtartás nagyon konkrét igényeket támaszt a keresetlevéllel és a kereseti kérelemmel kapcsolatosan, a különböző per típusokhoz űrlapokat, mintákat is kiadtak. Hosszú időn keresztül jelentős problémát okozott, hogy valamely eltérés, vagy pontatlanság miatt minden érdemi vizsgálat nélkül a bíróság a keresetlevelet perfelvételre alkalmatlannak ítélte és elutasította.

Ezen döntés ellen fellebbezéssel lehetetett és lehet élni, de az ország területén eljáró ítélőtáblák az elbírálás során eltérő gyakorlatot folytattak.

Mindezek következményeként a Fővárosi Ítélőtábla Elnöke a Kúria Polgári Kollégiumának öt tagú jogegységi tanácsa előtt kezdeményezte jogegységi határozat megalkotását.

A döntés rendelkezése szerint, ha a fellebbezés elbírálása során egyértelműen megállapítható, hogy a visszautasítás feltételei nem állnak fenn és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, úgy a II. fokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását mellőzi.

Ugyanígy járnak el akkor is, ha a felperes a fellebbezés során a végzés hatályon kívül helyezését kérte, de annak tartalma szerint a visszautasítás mellőzése állapítható meg.

Ha a II. fokú bíróság álláspontja szerint a keresetlevél visszautasításának nincs helye, úgy az eljárást nem megismételni, hanem folytatni kell.

Amennyiben nem állapítható meg, hogy a keresetlevél visszautasításának feltételei fennállnak, úgy a II. fokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezi és a bíróságot új eljárásra utasítja.

Az elvont jogi fogalmak gyakorlati alkalmazása a jogegységi határozat alapján kötelező erejű az ország összes bíróságára és a Polgári Kisgazdák remélik, hogy a polgári peres eljárások érdemi elbírálása gyorsabban történik majd.

Dr. Bakos Zoltán