Januártól lehet megosztani az osztatlan közös földtulajdonokat: a részletes szabályok

Fotó: magyarmezogazdasag.hu

A részletes szabályok magyarázatával és a további szükséges ismeretek tudósításával a következőkben még foglalkozni kívánunk. Már most tájékoztatom kisgazda társaimat, hogy olyan hírlevél kiadására készülünk, amely tartalmazza a vidéket, az agráriumot érintő legfontosabb kérdésekről az álláspontunkat.

Szeretném megköszönni azoknak a tagtársaimnak, akik szívesek voltak megkeresésünkre számos kérdésben álláspontjukat kifejteni. A vélemények és javaslatok összegzését ugyancsak a hírlevélben kívánjuk ismertetni.

TKB

Idén január elsejétől hatályos a 647/2020. (XII. 23.) Kormányrendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól. A rendelet többek között tartalmazza az osztóprogram alkalmazására, az egyezségi megállapodásra, a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásra, valamint a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A Magyar Közlöny 288. számában jelent meg a kormány 647/2020. (XII. 23.) rendelete a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól. A rendelet tartalmazza a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló eljárásra, az osztóprogram alkalmazására, az egyezségi megállapodásra, a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásra, valamint a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetésére vonatkozó szabályokat. A rendelet 2021. január 1-től hatályos.

földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) II. fejezet 2. címében foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy az eljárás során legalább két önálló helyrajzi számú, rendeltetésszerű mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas földrészlet kerüljön kialakításra.

Az osztóprogram alkalmazása az osztatlan közös földtulajdon esetében

Az osztóprogram a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv internetes oldaláról letölthető alkalmazás. Ennek segítségével elkészített térképvázlat és területkimutatás a Foktftv. II. fejezet 2. címe alatt szabályozott osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljáráson kívül más ingatlan-nyilvántartási eljárásban nem használható fel. Az osztóprogramot a kérelmező a saját személyre szóló kormányzati ügyfélkapu azonosító adataival és az ügyazonosítóval együtt tudja használni. Az ügyazonosítót az ingatlanügyi hatóság a kérelemben megadott ügyfélkapu azonosítóhoz és a kérelemben megjelölt földrészlethez, illetve a Foktftv. 7. § (2) bekezdése szerinti esetben a kérelemben megjelölt földrészletekhez rendeli. A megosztás kizárólag a kérelemmel érintett földrészletre, illetve földrészletekre terjedhet ki, az eljárásba más – a kérelemben nem szereplő – földrészlet semmilyen formában nem vonható be. A vonatkozó törvény szerint 90 nap elteltével az ügyazonosító automatikusan érvényét veszti. A rendelet ezen a hivatkozáson olvasható el.

Forrás: portfolio.hu