Illetékmentesség a testvérek között!

stszamado.hu

Kormánypárti előterjesztést fog tárgyalni közeli időpontban az Országgyűlés, mely remélhetőleg minden  képviselő tetszését elnyeri majd.

A javaslat értelmében ingyenessé válik a testvérek között öröklés és ajándékozás! /Az egyenesági rokonok és a házastársak között már eddig is ingyenesek voltak ezek a jogügyletek./

Mindezek keretében a mező-és erőgazdasági földek földhasználatának megszerzése is ingyenessé válik a testvérek között.

A javaslat indokolása szerint azért tartják indokoltnak  az új szabályozást,mert a nemzet alapját képező család szerves részét képezik  testvérek,őket a Polgári Törvénykönyv is közeli hozzátartozónak tekinti.

Testvérnek azok tekinthetők,akiknek legalább egyik szülője  /örökbefogadója/  azonos,tehát az édes testvérek,féltestvérek tartozhatnak ebbe a körbe.

Az illetékmentesség azokban az esetekben áll fenn,amikor az illetékügyet az állami adóhatóság véglegesen még nem bírálta el.

A testvér által illetékmentesen megszerzett ajándékot az állami adóhatóság felé nem kell bejelenteni,ami természetesen nem vonatkozik az esetleges egyéb bejelentési,nyilvántartási kötelezettségekre.

A Polgári Kisgazdák örömmel üdvözlik ,hogy a család e téren is megerősítést nyer,és egyszerűbbé,olcsóbbá válik a közeli hozzátartozók közötti vagyoni helyzet rendezése.

Dr..Bakos Zoltán