Igyekszünk minden fontos kérdésben tájékoztatást adni/Gondolnunk kell azokra is, akik utódaink lesznek/A közjegyzői végrendelet

Fotó: Shutterstock

 

Bár tény, hogy minden végrendeletet meg lehet támadni, sőt esetleg sikerrel is, de tény, hogy igen ritkán fordul elő, amikor a közjegyző által készített végrendeletnek olyan alaki, vagy tartalmi hibája lenne, amely miatt érvénytelenítenék.

A közjegyző kizárólag olyan nagykorú személynek készít végrendeletet, aki nem csupán bemutatott iratai szerint cselekvőképes, hanem az adott időpontban is teljesen beszámíthatónak tekinthető.

Így tehát ittas, avagy kábítószer, gyógyszer hatása alatt álló személy részére nem készülhet közjegyzői végrendelet.

Az ilyen végrendelkezésre általában a közjegyző irodájában kerül sor, de ha a körülmények indokolják, megfelelő térítés ellenében, lakáson, kórházban is felkeresi a közjegyző a végrendelkezni kívánó személyt. Előfordulhat, hogy óvatosságból a beszámíthatóság vonatkozásában orvosi, vagy akár szakorvosi igazolást is kér a közjegyző.

Az eljárás menete az, hogy az ügyfél ismerteti családi és vagyoni körülményeit, végrendelkezési szándékát, míg a közjegyző mindezekhez igazodva ismerteti a törvényes öröklés szabályait, a kitagadás, köteles rész intézményét.

Mindezek megbeszélést követően kerül sor a végrendelet elkészítésére, melyet a közjegyző felolvas, az ügyfél elolvas és amennyiben akaratának megfelel, úgy a közjegyző jelenlétében kerül sor az aláírásra.

A végrendelet csak olyan nyelven készülhet, melyen a végrendelkező ír, olvas, beszél.

Olyan személy esetében, aki analfabéta, vagy ettől függetlenül írásra, olvasásra képtelen állapotban van, de beszámítható, kizárólag a közjegyző készíthet érvénes végrendeletet.

Az eljárás során nem kötelező felsorolni a teljes vagyont és nem kell megjelölni annak értékét sem. Mód van arra, hogy valaki részarányokról, cím, vagy megnevezés szerinti vagyontárgyakról rendelkezzen.

Aki biztos akar lenni abban, hogy halála esetén végrendelete előkerül majd a hagyatéki eljárás során, mód van arra, hogy az okiratot a közjegyzőnél megőrzésre elhelyezze, amiről igazolást is kap. Természetesen az őrzési, letéti megbízás bármikor megszűntehető, de addig a közjegyző központi nyilvántartása ezt számon tartja és minden magyar állampolgár elhalálozása esetén a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző tájékozódik arról, hogy van-e letett végrendelet.

Természetesen mindenki számára fontos tudnivaló a végrendelet elkészítésének anyagi vonzata. Ez függ a felsorolt vagyon értékétől, a végrendelkezés bonyolultságától, a ráfordított időtől, a kért példányszámtól. A közjegyzői díjszabást mindenkor jogszabály rögzíti és ezzel kapcsolatosan előzetesen ingyenesen ad tájékoztatást minden közjegyzői iroda.

Ugyanitt lehet tájékozódni a letétbe helyezés, megőrzés éppen hatályos díjáról is.

A Polgári Kisgazdák a megfontolt végintézkedés egyik lényeges fajtájának tartják a közjegyző előtt tett végrendeletet, mely az ügyvéd által készített végrendelethez hasonlóan sokkal kevésbé támadható meg eredménnyel, mint a házilag gyártott okirat.

Dr. Bakos Zoltán