Idős kisgazda társainkat is érinthetik az alábbiak /Egészségügyi ellátás jogosultság nélkül

Fotó: egeszsegkalauz.hu

Hosszú címmel jelent meg az EMMI miniszterének legújabb rendelete 2020. augusztusában:

“a Magyarország területén tartózkodó,egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására között megállapodás egyes szabályairól ” címmel.

Sajnos közvetlen tudomásom és tapasztalatom van arról, hogy milyen sokan nem rendelkeznek semmiféle jogcímen egészségbiztosítással,tehát nem jogosultak a szolgáltatások ingyenes igénybe vételére. Nem árt, ha ezek a személyek is tisztán láthatják kötelezettségeiket és jogaikat!

A rendelet hatálya mindazon személyekre kiterjed, akik Magyarország területén tartózkodnak, egészségügyi szolgáltatást anélkül vesznek igénybe, hogy arra jogosultak lennének.

Ők tehát az intézmény tulajdonosa,fenntartója által meghatározott díjat kötelesek fizetni. Sürgősségi ellátás esetén  a finanszírozási díjjal egyező összeget,de maximum  ellátási esetenként  hétszázötvenezer forintot kell megtéríteni.

A várható összegről a szolgáltató az ellátás megkezdése előtt az érintettet, ill.  közeli hozzátartozóját tájékoztatni köteles.

Sürgős szükség esetén a díj megfizetésére utólag  kerülhet sor.

Mód van az egészségügyi szolgáltatás biztosítására megállapodást kötni,ekkor azonban az érintett előzetes állapotfelmérésen köteles részt venni. Ezt a megyei kórházak, Budapesten a Szent Imre Egyetem Oktatókórháza végzi. Az eljárás kérdőív kitöltésével indul, ennek kertében nyilatkozni kell arról, hogy az illetőnek nincs eltitkolt betegsége. Ezt követi egy kiterjedt állapotfelmérés, melyet aztán a kormányhivatal orvos szakértője értékel ki, ennek során meghatározza, hogy mely betegségekre nem terjedhet ki az egészségügyi szolgáltatás biztosítása. /Természetesen a  felmérés és a véleményezés díjköteles./

A rendelet már hatályba is lépett.

A Polgári Kisgazdák helyeslik a tiszta szabályozást, de mindenkinek nyomós érdeke,hogy életviszonyait úgy rendezze,hogy rendelkezzék folyamatos biztosítási jogviszonnyal, ennek hiányában pedig kösse meg a fentiek szerinti megállapodást, biztosítás nélkül betegség esetén  igen költséges lehet az ellátás!

 

Dr.Bakos Zoltán