Dr. Répás József értesítése alapján: Jelzáloghitel-elengedés 2022: milliókkal csökkentheted a tartozásod, csak igényelni kell

Fotó kormany.hu
Fotó: Dr. Répás József

CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel és támogatás, hitelelengedés, illetékmentesség, áfa-visszaigénylés, otthonfelújítási támogatás, autóvásárlási támogatás, zöldhitel, CSOK-hitel: ismerősen csengenek ezek a fogalmak a gyermekesek számára, de vajon milyen szabályokkal igényelhetők a milliós nagyságrendű, akár vissza nem térítendő támogatások 2022-ben? Cikkünkben most a jelzáloghitel-elengedés 2022-es szabályait foglaljuk össze.

2018. január 1-je óta él a jelzáloghitel-elengedés lehetősége Magyarországon, 2019. július 1-jén kibővítette, 2020. július 1-jével viszont részben szigorította a kormány, a veszélyhelyzet miatt azonban egyelőre lazábbak a határidők. A többi fontosabb otthonteremtési és más családtámogatás idei szabályait alábbi cikkeinkben foglaltuk eddig össze:

Jelzáloghitel-elengedés 2022 egyedülállóknak, házasoknak, élettársaknak: kiknek engedik el a tartozását?

A legalább két gyermekkel rendelkezők igényelhetik a támogatást, legyenek egyedülállók, házasok vagy élettársak. A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Az igénylő(kö)n kívül más nem szerepelhet adósként a hitelszerződésben, és feltétel a köztartozásmentesség, valamint a büntetlen előélet. A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét, illetve célját képező ingatlanban az igénylőnek – együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen – legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie (ez egyedileg és együttesen is teljesíthető). A szülő halála miatt a gyermek által örökölt tulajdonrész is figyelembe vehető.

Mire használható fel a gyermekek után járó jelzáloghitel elengedés?

Az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére. A támogatás elsősorban az igénylő lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel. Amennyiben a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot – csökkentésére használható fel.  CSOK és falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott „CSOK-hitel” tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás. Az eredeti rendelet kihirdetése, vagyis 2017. november 14-e előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is felhasználható a támogatás (későbbiekére nem).

Jelzáloghitel elengedése: milyen gyermekre igényelhető?

Alapvetően a meglévőkre. Gyermeknek számít az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeket. A támogatás csak az igénylővel, igénylőkkel egy háztartásban élő gyermek után igényelhető egyetlen alkalommal. Más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a meglévő gyermekszám meghatározása során.

Meddig igényelhető a támogatás?

A szabályozás eredetileg nem tartalmazott határidőt, a 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre azonban a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően 60 napig igényelhető csak a támogatás (a korábban született vagy örökbefogadott gyermekekre ez a határidő nem vonatkozik), ami akadályoztatás esetén 120 napra meghosszabbítható. A veszélyhelyzet miatt meghozott 567/2020. (XII. 9.) rendelet szerint azonban ha ezek a határidők a veszélyhelyzet alatt járnak le, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig meghosszabbodik a határidő. Vagyis akik elmulasztották időben igényelni a támogatást, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig még pótolhatják ezt.

A támogatás összege: 1 és 4 milliós jelzáloghitel elengedés

  • a 2019. július 1-je után született vagy örökbefogadott második gyermek esetén 1 millió forint (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár),
  • a 2019. július 1-je után született harmadik gyermek esetén 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint is igénybe vehető),
  • a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a között született harmadik gyermek esetén 1 millió forint,
  • a 4 milliós támogatás igénybevétele után született negyedik és további gyermek után gyermekenként további 1 millió forint, de ha még nem vették igénybe a harmadik gyermek után járó támogatást, akkor 4 millió forint.

A különböző forgatókönyveket jól összefoglalja a csalad.hu alábbi ábrája:A fenti összegek erejéig 2022-ben egyszerre akár több jelzáloghitelre is igényelhető a támogatás. Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult. Ilyenkor – ha nincs több jelzáloghitel-tartozás, amire felhasználható lenne a támogatás – a különbözet igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Hol kell igényelni? Jelzáloghitel elengedés menete, nyomtatvány és benyújtás

A jelzáloghitel-elengedést a területileg illetékes járási hivatalnál kell igényelni. Pozitív elbírálás esetén nincs további teendő, az állam folyósítja a bank számára a támogatást, és a két intézmény értesíti az adóst. Az igényléshez szükséges nyomtatvány itt elérhető.

Forrás: portfolio.hu