Dr. Bakos Zoltán: Településképi rendeletek – csak korlátok között!

Forrás: itthon.hu

A Kúria Önkormányzati Tanácsa 2022 márciusában hozott döntést önkormányzat településképi rendeletével kapcsolatosan.

Megállapították, hogy az részben törvénysértő és így megsemmisítették.

Az ügy rövid lényege:

A felperes bejelentést tett az egyik budai kerületnél arról, hogy egy olyan ingatlanban, mely addig iroda, gazdasági épület minősítésű volt, a jövőben iskolát kíván kialakítani, működtetni.

A polgármester, mint  I- fokú hatóság, megtiltotta a változtatást, döntésénél a helyi településképi rendelet előírásaira hivatkozott. Sérelmezte, hogy az új épület a lakókörnyezettől eltérő lenne, jelentős zaj- és egyéb terhelést okozna.

Fellebbezés kapcsán a helyi önkormányzat képviselő-testülete járt el, helyes indokai alapján a döntést helybenhagyta.

A felperes a Fővárosi Törvényszék előtt indított peres eljárást.

Kérte annak kezdeményezését, hogy a Kúriához forduljon a Törvényszék annak megállapítása iránt, hogy a helyi rendelet más,f elsőbb jogszabályba ütközik, kérte annak megsemmisítését, és annak megállapítását, hogy az e jelen eljárásban nem alkalmazható. Sérelmezte  például, a rendelet kizárja a hiánypótlási eljárás, tágabb értelemben használja a környezet fogalmát, stb.

Az önkormányzat védiratában eddigi álláspontját fenntartotta.

A Kúria megállapította, hogy hasonló ügyben már eljárt, eddigi álláspontjától eltérni nem kíván, mert arra nincs ok, és a hiánypótlás kibocsátása megfelelő határidővel legalább egy ízben kötelező. Ha a kérelem hiányos marad, nem elutasításra, hanem az eljárás megszüntetésére kerülhet sor.

A helyi építési szabályoknak megfelelés egyben azt is magában foglalja, hogy a rendeltetésváltozás az országos követelményeket is teljesíti, mert a helyi szabályozás nem lehet megengedőbb.

A Kúria megállapította, hogy a helyi rendelet felsőbb jogszabályba ütközik, így azt megsemmisítette, és rögzítette, hogy az nem alkalmazható a konkrét peres ügyben, de más, folyamatban lévő peres eljárásban sem.

Nem tudhatom, hogy van-e olyan önkormányzat, ahol a helyi rendelet nem felel meg a felsőbb jogszabályoknak, de ajánlom minden Polgári Kisgazda önkormányzati képviselőnek, lapozzon a helyi jogszabályba, és amennyiben törvénysértést észlel, ő kezdeményezze annak megváltoztatását!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő