Dr. Bakos Zoltán: BTK módosítás –  fellélegezhetnek a sajtó munkatársai!

Fotó origo.hu

Szinte hihetetlenül rövid a Büntető Törvénykönyv  legújabb módosítása, de sokak számára fontos a tartalma.

Arra figyelemmel, hogy az Alaptörvény alkotmányos értékként nevesíti a demokratikus közvélemény kialakításának szükségességét, a módosítás a közügyek szabad megvitatása érdekében  a sajtótermék és a médiaszolgáltatás útján történő elkövetés vonatkozásában dekriminalizálást hajt végre.

Ezáltal lehetővé válik a közügyek szabad megvitatása.

Az előzményekhez hozzá tartozik, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Alkotmánybíróság is kifejtette, hogy csak végső esetben lehet a büntetőjog eszközeihez folyamodni a tájékoztatás kapcsán.

A módosítás konkrét tartalma, hogy nem büntethető rágalmazás és becsületsértés miatt, aki a közügyek szabad megvitatása  körében sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el a cselekményt, de feltétel, hogy nem irányulhat a sértett emberi méltóságának nyilvánvaló és súlyos becsmérlésére.

Mindez nem jelenti, hogy bárki szabadon írhat-mondhat bármit.  Erkölcsi és anyagi értelemben is jóvátételt lehet követelni sajtó-helyreigazítási eljárás illetve személyiségi jogi per útján.

A Polgári Kisgazdák a szabad tájékoztatás híveiként üdvözlik a BTK módosítását, de azon reményben, hogy jogsértés esetén a polgári  bíróság kellő eréllyel fog majd fellépni, hogy megfelelő mértékű legyen majd az anyagi visszatartó erő!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő