Az önkormányzati vagyon átminősítésének korlátairól

Forrás: Depositphotos

A Fejér Megyei Kormányhivatal indítványt terjesztett elő Gárdony Város Önkormányzata rendeletének törvényességi vizsgálatára a Kúria Önkormányzati Tanácsához.

Okulásként érdemes ezt áttanulmányozni annak érdekében, hogy más önkormányzat  ne essen hasonló tévedésbe, hibába.

Az ügy előzménye, hogy a város képviselő-testülete rendeletet alkotott, és ebben a tulajdonát képező, kivett közterület besorolású,  forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant kivett beépítetlen területként a forgalomképes üzleti vagyonba sorolta át,  közterület művelési ággal. / Az ingatlan korábban állami tulajdon volt, a törvény erejénél fogva került az önkormányzat tulajdonába../

Az indítványozó  törvényességi felhívással élt, mellyel a testület képviseletében eljáró polgármester nem értett egyet, így az eredménytelen volt. Ezt követte a kúriai indítvány, mivel az indítványozó szerint a közparkként forgalomképtelen vagyonelem önkormányzati feladatellátást szolgált, tehát az nem sorolható át forgalomképes üzleti vagyonba.

A Kúria az indítványt megalapozottnak találta.

Megállapításra került, hogy mint közpark a nemzeti vagyonba tartozik az ingatlan, így az az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik, az ezzel ellentétes rendelet alkotmánysértő.

A Kúria a vitatott rendeletet annak hatálybalépésének időpontjára visszamenőlegesen megsemmisítette.

A döntés elvi tartalmát külön is rögzítették és ezt érdemes megjegyezni, megszívlelni!

„A helyi építési szabályzatban zöldterületbe sorolt közpark vagy közkert  – az ingatlan-nyilvántartási megnevezésétől függetlenül –  a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik, ezáltal a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi. „

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő