Alkotmánybírósági döntés a gyermekprostitúcióval kapcsolatban

Fotó: napidoktor.hu

Egyszerűnek mondható jogeset a döntés alapja: fiatalkorú személyt tiltott prostitúció miatt szabálysértési eljárásban pénzbírsággal sújtottak. Az elkövető jogi képviselője fordult az Alkotmánybírósághoz eljárási okokra hivatkozva és miután kérelme az alaki és a tartalmi követelményeknek is megfelelt, így azzal érdemben foglalkoztak.

Ez olyan mélységig megtörtént, hogy hivatalból is észlelt Alaptörvény-ellenességet az Alkotmánybíróság és döntése során sok hazai törvényt, emellett számos nemzetközi egyezményt is vizsgálata tárgyává tett.

A több tíz oldalas határozat érdekes és tanulságos mindazok számára, akik az alapos jogi munka hívei. 

A jelek szerint az Alkotmánybíróság minden egyes tagja igen alaposan foglalkozott a témával, már több párhuzamos és még több különvélemény megfogalmazásával hoztak döntést.

A gyermekekre, fiatalkorúakra,a prostitúcióra,a szabálysértésekre,a büntetőjogi normákra való kitekintés után megállapításra került,hogy a l8 év alatti,szexuális szolgáltatásra felajánlkozó személyek nem bűnelkövetők,hanem a prostitúció és az ahhoz kapcsolódó jelenségek áldozatai.

Alaptörvény-ellenességet állapítottak meg azzal kapcsolatban, hogy szabálysértési ügyben a bírósági végzés elleni fellebbezés lehetősége nem az alkotmányos követelményeknek megfelelően lett szabályozva /az írásos indoklás ismeretében legyen az előterjeszthető/,így felhívták az Országgyűlést,hogy  2020.december 31-ig  jogalkotói feladatának tegyen eleget.

A Polgári Kisgazdák számára a gyermekek testi-lelki fejlődése és a megfelelő erkölcsi magatartás betartása mindig fontos szempont volt. Így joggal reméljük, hogy a döntés hatására olyan szabályozás történik, mely alakilag, tartalmilag lehetővé teszi a fiatalok védelmét. Természetesen ez nem egyetlen törvény módosítása útján történhet, ehhez széles jogalkotói, még ennél is szélesebb társadalmi tevékenységre van szükség.

Dr.Bakos Zoltán