Albert Miklós – Elment egy Jó Barát!

Fotó ajakregal.hu

Vártuk az Új Évet, új reményekkel, új tervekkel.

Sajnos szomorúan kezdődött az idei év. Megrendülten értesültünk az Új Év első napján, hogy Albert Miklós barátunk, Győrasszonyfa Díszpolgára elhunyt. Győrasszonyfán született, mindig kötődött településéhez, hisz az általános iskola 3. osztályáig Győrasszonyfán laktak. Itt éltek rokonai és nagyon sok barátjával ápolta, tartotta a kapcsolatot. 2011-ben Győrasszonyfa Képviselő-testülete Díszpolgárává választotta, elismerve Győrasszonyfához való kötődését, munkásságát, mellyel öregbítette településünk hírnevét. 2014-ben új orgonát épített, melyet a győrasszonyfai Templomnak ajándékozott. Ügyes kezű, mindenhez értő emberként a Jó Isten megajándékozta nagyon szép énekhanggal. Rendszeres fellépő volt falunapokon, illetve jó kapcsolatot ápolt az itt működő Nyugdíjas Egyesülettel. Többször énekhangjával örömkönnyeket csalt a résztvevők szemébe.

Mégis a legboldogabbnak akkor láttam, mikor fiával, Miklóssal koncertet adott a Győrasszonyfai templomban. Az Ő kísérete mellett elénekelte az Ave Mariát. Gyermekkori barátként, iskolatársként rendszeres kapcsolatot ápoltunk. Fogadta az általános iskolásokat saját műhelyében, ahol hosszasan beszélt az orgonaépítés szépségéről. Látszott rajta az alkotás öröme, szakmájának szeretete.

Együttérző szívvel osztozunk a család gyászában. Halála nagy veszteség mindnyájunk számára. Szellemisége, munkaszeretete, embertisztelete itt marad örökre közöttünk.

Kedves Miklós barátom!

Hosszú utadon kísérjen a győrasszonyfaiak szeretete, tisztelete.

Emlékedet szeretettel megőrizzük!

Nyugodjál Békében!

Valiczkó Mihály, Győrasszonyfa Község polgármestere