A Polgári Kisgazdák álláspontja a 2021. évi költségvetésről

TKB felszólalása videofelvételen az alábbiakban megtekinthető.

Keveset szólok a számokról, többet a körülményekről és főként arról, hogyan kell megfelelnie a költségvetésnek a 2021. év és az azt követő évek várható kihívásainak.

A számok bármilyen nézőpont szerint a körülmények figyelembevételével imponálóak:

A legfontosabb ágazati források jelentősen nőnek, mind a 2010. évi, mind az elmúlt évi költségvetéshez viszonyítottan.

Nő az oktatás, az egészségügy változatlanul növekszik és ami fő, megmarad a magyar családok támogatása, ami egyre világosabban olyan stratégiai cél, ami mellett a kormány minden körülmények között kitart.

Megnyugtató, hogy nő a védelem és rendvédelem, közbiztonság költségvetése.

Külön ki kell emelni, hogy megmarad a lakásépítési támogatás és folytatjuk a Magyar Falu programot. Szükségesnek gondoljuk alaposan megfontolni és változtatni azokon a programokon, amelyek most ismeretesek. Előterébe kellene állítani a falvak lakói számára a szövetkezés lehetőségét, különösen pedig a fiatalok számára a mezőgazdasági ismeretek elsajátítását.

Ha a számokat tekintjük csak át, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy az a válság, amit most átélünk nem rendítette meg azt a gazdaságfejlesztési és társadalmi programot, amelyet a Fidesz-Szövetség, a kormány 2010. óta követ.

Megkerülhetetlenül szólni kell azokról a körülményekről, amelyek között a költségvetés megalkotására és elfogadására sor kerül. 

A koronavírus járvány számos országról megmutatta, hogy mire képes, hogy a kormánya, az állam irányítása mennyire van felkészülve, vagy éppen mennyire felkészületlen a váratlan helyzetekre.

Felszínre kerültek az eddig is létező társadalmi, gazdasági feszültségek, a külső és belső ellentétek.

Láthatóvá váltak azok a súlyos belső problémák, amelyek jelen vannak Európa és a világ számos országában, amelyeket nehéz másként értékelni, mint a most regnáló kapitalizmus válságát. A járványra adott reakciók megmutatták, hogy melyek azok az országok, ahol szilárd, céltudatos vezetés van, ahol hosszútávon terveznek és számolnak a kedvező és kedvezőtlen eshetőségekkel egyaránt.

Megmutatkozott az elmúlt hónapokban, hogy a pénzbőség idején is érdemes élni a jövő számára történő megtakarításokkal, a gazdaságot több lábra építeni, a kapcsolatokat több irányba kiépíteni.

A V4-es és ezen belül különösen a magyar kormány az elmúlt hónapokban kifejezetten jól vizsgázott, ennek az eredménye, hogy a ház elé óvatos, megfontolt és mégis bátor költségvetést terjeszthetett.

Külön ki kell emelni a fontosságát annak, hogy azoknak az alapoknak az erősítése és létrehozása, amelyek kedvezőtlen gazdasági fordulat esetén is biztonságunkat szolgálják, kivételes jelentősége van.

Változatlan a kormány és a kormánytöbbségnek az a meggyőződése, hogy megszorításokkal a gazdaság nem javítható, beruházásokra, további lendületre van szükség.

Európa számos országa esetében már az elmúlt években tapasztalható volt a gazdaság stagnálása, visszaesése, a koronavírus járvány ezeket a jelenségeket és tendenciákat teljes egészében felszínre hozta, a változtatás szükségessége nyilvánvaló lett.

A gazdasági teljesítmény visszaesésének megállítására, a gazdaság beindítására az Európai

unió Bizottsága, Brüsszel, új program kidolgozására vállalkozott.

Az Európai Bizottság által bemutatott termőföldtől az asztalig, valamint a biodiverzitás stratégia nehezen kiheverhető csapást mérne a magyar mezőgazdaságra, de általában az európai élelmiszer termelésre.

Meggyőződésünk, hogy a magyar kormánynak a környezet és természetvédelem területén is – tehát a klímapolitikán belül is – folytatnia kell az eddigi kiegyensúlyozott és csak megbízható adatokra épülő munkáját. A költségvetés ezt a politikát, tehát a magyar érdekeket szolgálja.

Sokat javítana a költségvetés megismerhetőségén, ha önálló fejezetet szánna az előterjesztő az összesített környezet és klímaköltségvetési kiadásoknak a különböző fejezetekből.

Az elkövetkező évek egyik legnagyobb kihívása kétségtelenül a változó klímaviszony.

Érzékelhetően a balliberálisnak nevezett, de valójában globalista-kapitalista irány kommunikációjának stratégiai eszköze a klímaváltozás.

Nem kívánok semmiféle klímavitába keveredni, az az álláspontom, amely nézetem szerint megegyezik a kormányzati állásponttal, hogy klímaváltozás volt, van és lesz. Az ember szerepe amióta a földön megjelent és az első tüzeket meggyújtotta, kétségtelenül jelen van a változásokban, az is kétségtelen, hogy az elképesztő méretű energia és anyagfelhasználás korábban soha nem látott méretekre növelte. Az egyetlen ésszerű magatartás meggyőződésem szerint, amit egyébként a kormány is követ, megtenni azokat a lépéseket a klímavédelem érdekében, amelyek bizonyítottan hozhatnak valamilyen eredményt, így az energiafelhasználás ésszerűsítése, a kibocsájtás csökkentése, ugyanakkor az erőket arra kell koncentrálni, hogy ha a változás folytatódik, a kedvezőtlen hatásokat kivédjük, vagy legalább csökkentsük. Kifejezetten sajnálatosnak tartom, hogy az európai baloldal minden korábbi értékét feladva kiszolgálja azt a pénzvilágot, a gazdagok világát, ami ellen eddig legalább szavakban küzdeni kívánt.  

Nekünk Polgári Kisgazdáknak az a meggyőződésünk, hogy már ebben az évben, de különösen az elkövetkező év és évek során ki kell dolgozzunk egy hosszútávú vízgazdálkodási programot, a falvak, a vidék, a magyar mezőgazdaság megtartásának távlatos programját. A program kidolgozásánál nem kell félni tabuk megdöntésétől, tudomásul kell venni, hogy a változás az eddig ismert kapitalizmus átalakulása megindult és egyre nagyobb lépésekkel halad egy újabb társadalmi formáció kialakulásához. A kis- és nagy lépéseink azt a célt kell szolgálják, hogy Magyarország szuverenitásának szigorú fenntartása mellett, de az európai közösség részeként, a szükséges változtatásokban az élen maradjon.

Rövid és középtávú célunk, hogy a költségvetés eszközeivel is megvédjük és megtartsuk a magyar falvakat, a kisbirtokot, biztonságos jövőt és a folyamatos felemelkedés lehetőségét biztosítsuk a ma még nehéz sorsú magyar emberek számára is.

Dr. Turi-Kovács Béla, KPE Elnök, Országgyűlési képviselő