A képmásunkkal magunk rendelkezünk….

Kúriai határozat a képmás hozzáférhetővé  tételéről

Szinte évtizedek óta visszatérő téma a képmások felhasználása, a felhasználás jogszerűsége. Számtalan peres eljárás volt folyamatban ilyen témákban.

A Kúria egyik tanács felülvizsgálati eljárás keretében járt el, és a döntés meghozatala előtt kérte  a polgári-gazdasági-munkaügyi  jogegységi tanács határozatát, figyelemmel arra, hogy eltérő gyakorlat valósult meg.

Az ügy előzménye, hogy büntetés-végrehajtási alkalmazott  kísérési feladatot látott el büntető eljárás során, amikor a bíróság engedélyezte, hogy a tárgyaláson – mely közérdeklődésre  számot tartó ügy volt – a sajtó felvételeket készítsen.

A felvételeken  a kísérő börtönőr néhány másodpercig felismerhető módon látható volt. A felperes ezt sérelmezte, mivel nem adott hozzájárulást a felvételhez, és peres eljárást indított  eltiltás, sérelemdíj, stb. iránt.

Az eljárt  bíróságok álláspontja szerint közérdekű ügyben készült a felvétel, a felperest munka közben  ábrázolták, a felvétel nem volt öncélú, nem sértette a felperes jogait, emberi méltóságát.

Az indítványozó annak kimondását kérte, hogy  a közérdeklődésre számot tartó ügy  nyilvános tárgyalásán a hozzájárulás hiánya nem teszi jogszerűtlenné a  közhatalmat gyakorló személy képmásának nyilvánosságra hozatalát, mert ez is a sajtószabadságot szolgálja.

A legfőbb ügyész  támogatta az indítványt.

A jogegységi tanács határozata az indítvánnyal egyetértő határozatot  hozott, mely alkalmazandó a konkrét ügyben, de a jövőben előforduló hasonló esetekben is.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő