A büntetés – végrehajtás új utasításáról

Fotó Mészáros Diána

Meggyőződésem, hogy mindazok körében, akik általában e sorokat olvassák, nem kelt különösebb érdeklődést a Büntetés-Végrehajtás Országos  Parancsnokságának / BVOP / Parancsnoka által  kiadott legújabb, 46/2020. számú utasítása,mely a közelmúltban jelent meg.

Azóta is vártam, hogy a magukat civilnek, emberjoginak hirdető bel-és külföldi szervetek -melyek máskor minden rezdülésre azonnal és hangosan reagálnak, telekürtölve az itthoni és külföldi médiát – dícsérőleg lépnek majd fel,hiszen ilyen részletkérdés is  igen alaposan és humánusan szabályozásra került  Magyarországon.

Nos, nem kellett csalódnom lelkem legmélyén sem, mert elismerés nem érkezett…

Egyébként el kell mondjam ,hogy a Parancsnok úr valóban megérdemelt volna legalább egy kis méltatást,mert igen részletesen és körültekintő módon szabályozta a ” szabadságvesztés büntetés-végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról ” című utasításában az ilyenkor felmerülő teendőket.. Ezeket kell alkalmazni a szabadságvesztés,  az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának elrendelése során.

Megfogalmazásra került a felhívások kiadása, a lakcímkutatás,  az elővezetés és ennek költségviselése , a  „behívó” sikertelen kézbesítése esetén  szükséges intézkedések köre. az elfogatóparancs kiadásának esetei ,mindezek megfelelő ellenőrzése is,de  még az önkéntes jelentkezők befogadásának esetében  követendő eljárási  rend is.

Polgári Kisgazdaként őszintén remélem, hogy a bűnelkövetések száma, a szabadság-elvonással büntetett cselekményekkel együtt csökkenni fog ,de szükség esetén az illetékes hatóság határozottan, megfelelő jogszabályi háttérrel tud fellépni.

 

Dr. Bakos Zoltán