Varga Imre István értesítése alapján: Itt a lehetőség a vidéki piacok fejlesztésére!

Forrás: Varga Imre István

A pályázat célja a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének, vagy létrehozásának megvalósítása-

A Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek településein a kisméretű infrastruktúra és az alapvető szolgáltatások fejlesztését. A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásban a nyolcadik szakasz következik – olvasható a NAK tájékoztatásában.

A beadási határidő 2022. február 01.

A nyolcadik szakasz 2022. január 18. – 2022. február 1. között adható be. Ezen értékelési határnapig a pályázatban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások tehetők és az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom alapján kerülnek elbírálásra. – írja a NAK.

A pályázat kizárólag csak elektronikus úton adható be

A támogatási kérelmet kizárólag ügyfélkapun keresztül, a Kincstár elektronikus felületén lehet benyújtani. A csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Kik pályázhatnak és mire?

Pályázni továbbra is a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek, infrastrukturális fejlesztésének vagy létrehozásának megvalósítására lehet a vidéki térségekben működő települési önkormányzatoknak, a települési nemzetiségi önkormányzatoknak és a nonprofit szervezeteknek.

Támogathatók a helyi piacok és vásárterek működtetéséhez szükséges:

  • rögzített vagy mobil eszközök,
  • hűtőpultok, hűtők,
  • láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek,
  • zárható asztalok beszerzése,

Szintén támogatható a helyi piacok helyiségeinek felújítása, vagy új helyiségek kialakítása, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása, valamint a gépjárműbeszerzés.

Forrás: NAK, agroinform.hu