Újra módosul az elektronikus ügyintézés!

Fotó: iropult.hu

A Kormány 2021 szeptemberében módosította a 451/2016. kormányrendeletet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási /fővárosi kerületi / hivatalokról 86/2019. kormányrendeletet, pontosabban annak az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályait.

A Polgári Perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvényre figyelemmel a kiállító saját kezű aláírására visszavezethető elektronikus  aláírás csak megfelelő garanciákkal ellátott informatikai rendszeren és  bizalmi szolgáltatáson keresztül nyújtható.

Biztosítani kell, hogy az aláíró a teljes tartalmat megismerhesse, fontos a titkosított tárolás és lehetőséget kell biztosítani  igazságügyi írásszakértői  felhasználásra /szükség esetén /.

Az összes előírásnak való megfelelőséget akkreditált szervezet  tanúsítványával kell igazolni.

A kormányhivatalokban aláírópad biztosításával kell lehetővé tenni az ügyfél aláírásának felvételét.

Ha dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás  kiállítására kerül sor ,úgy fokozott  biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus bélyegzővel kell ellátni a igazolást.

A kézi aláírásra visszavezethető  adatok megismerése csak szabályozott körülmények között történhet,  kizárva az illetéktelen hozzáférést.

A kormányhivatali aláírásminta nyilvántartás, valamint az ezzel összefüggő adattovábbítási nyilvántartás vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatala került kijelölésre.

Kedves Polgári Kisgazdák, kedves Mindenki: tetszik – nem tetszik, tudomásul kell vennünk a változó világot, melynek része az elektronikus aláírás is. Járjunk el kellő óvatossággal, és ezt várjuk el az illetékes hivataloktól is!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő