Új növényegészségügyi rendszer és új nyilvántartási kötelezettségek

Fotó 123rf

December 14-én lép életbe az Európai Unió új növényegészségügyi rendszerének egyik legfontosabb végrehajtási rendelete. A hatóság decembertől e jogszabály alapján ellenőrzi a növények, növényi termékek és egyes anyagok növényegészségügyi megfelelőségét mind az EU-n belüli forgalmazás, mind pedig a harmadik országból történő behozatal esetén.

A rendelet szerint bővül a nagy veszteséget okozó, idegenhonos károsítók terjesztésére képes, éppen ezért vizsgálatköteles termékek köre.

Behozatali tilalom EU-n kívüli országból:

A korábban is tilalom alá tartozó termékek köre érdemben nem változott, azaz továbbra is tilos az elfogadhatatlan növényegészségügyi kockázatot jelentő áruk behozatala harmadik országokból.

Az új rendszer már számol olyan növényekkel is, amelyek importja mindaddig tiltott, amíg el nem készül a behozatalukkal járó kockázatok elemzése.

Vizsgálathoz kötött behozatal EU-n kívüli országból:

Jelentősen bővült azon áruk csoportja, amelyek kereskedelmi forgalom útján kizárólag növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók be az erre kijelölt határállomásokon. Az ilyen típusú termékek ellenőrzése minden egyes szállítmányra kötelező jelleggel kiterjed. A korábbiakhoz képest már az Európa Unión kívüli országokból származó, szinte minden gyümölcs és zöldség, fenyőfa, valamint koszorú is ebbe a csoportba tartozik.

Mindössze öt gyümölcsféle maradt, amely növényegészségügyi bizonyítvány nélkül kerülhet be az Európai Unióba: az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz.

EU-n belüli forgalmazás szabályozása:

Az EU-n belüli szabad árumozgásban a növényegészségügyi kockázatok kezelésére a már 1993 óta alkalmazott növényútlevél-rendszer szolgál, amely a jövőben is fennmarad. A most elfogadott rendelet meghatározza azokat az ellenőrző vizsgálatokat és különleges előírásokat, amelyeket a növényútlevél kiállításához teljesíteni kell. Jelentősen bővül a növényútlevél alkalmazási köre, hiszen az gyakorlatilag az összes növényi szaporítóanyag (palánta, oltvány, sok vetőmag) szállításához szükséges lesz.

A vetőmagok és egyéb szaporítóanyagok EU-n belüli forgalmazása:

A vetőmagok közül többnyire azok szerepelnek a növényútlevél-köteles áruk listáján, amelyek előállítására minőségtanúsítási rendszert dolgoztak ki. A rendelet meghatározza azokat az eseteket is, ahol nem szükséges növényútlevélnek kísérnie a szaporítóanyagot. 2019. december 14-től a növényegészségügyi szabályozás alatt álló növényekkel, növényi termékekkel és egyéb anyagokkal csak az a vállalkozó folytathat gazdasági tevékenységet, aki szerepel a hatóság növényegészségügyi nyilvántartásában. A regisztrációs kötelezettséget az új rendszer 2016/2031. számú növényegészségügyi alaprendelete határozza meg. Az érintettek a megyei kormányhivatalok szakembereitől kérhetik nyilvántartásba vételüket. A kérelemben meg kell adnia vállalkozói adatait és a meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozó tevékenység folytatásának szándéknyilatkozatát. Annak a vállalkozónak, akit a kormányhivatal a korábbiakban már nyilvántartásba vett, 2020. március 14-ig kell benyújtania a gazdálkodására vonatkozó aktualizált információkat.

Kinek kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

 • Annak, aki növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut hoz be Unión kívüli területről vagy növényútlevél-köteles árut szállít, forgalmaz az Unión belül;
 • növényegészségügyi bizonyítvány-köteles árut exportál;
 • fel van hatalmazva növényútlevelek kiállítására;
 • fel van hatalmazva a fa-csomagolóanyagok és faanyagok ISPM-15 szabvány szerinti jelölésére, illetve egyes különleges előírások szerinti egyéb tanúsítvány kiállítására;
 • utasoknak növényegészségügyi információkat nyújt: tengeri kikötők és repülőterek üzemeltetője, nemzetközi fuvarozó, postai szolgáltató, távértékesítéssel foglalkozó vállalkozó;
 • növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat hoz be uniós határövezetbe;
 • károsító fertőzése miatt körülhatárolt területen az intézkedésekkel érintett növényekkel kapcsolatos tevékenységeket végez;
 • számára valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés azt előírja.

Kinek NEM kell szerepelnie a vállalkozók hatósági nyilvántartásában?

 • Annak, aki növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
 • a minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók részére értékesít;
 • hivatásszerű tevékenysége a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak egy másik vállalkozó megbízásából történő szállítására korlátozódik;
 • hivatásszerű tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását jelenti.

Forrás: NÉBIH, agroforum.hu