Gazdafórum Nyíregyházán

dr Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeinek a meghívására Nyíregyházára látogatott dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Aki ismertette a kormányzat agrárszférában elért eredményeit, jövőképét.

Előadásában elmondta, hogy 2010. után a mezőgazdaságban kedvező folyamatok indultak be. Folyamatosan erősödik az ágazat, a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke folyamatosan nő, 2016-ban 16,8 %-al, az ágazat termelési értéke ebben az évben meghaladta a 2.619 milliárd forintot. Napjainkra 50.000 fővel többen dolgoznak a mezőgazdaságban, és 21.000-el az élelmiszeriparban. A fejlődés egyik okaként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kötött stratégiai együttműködést jelölte meg. A kamarában bekövetkezett változások eredményeképpen nőtt a kistermelők, családi gazdálkodók érdekérvényesítési képessége. A termőföld adás-vételére, bérletére vonatkozó szabályok módosításával a kormányzat megteremtette a jogi alapjait annak, hogy annak tulajdonjogát csak magyar állampolgárok szerezhessék meg, így kizárva a földpiacról a spekulánsokat. Másik okként a bővülő hazai és EU-s agrártámogatásokat jelölte meg, Ennek eredményeképpen évente agrártámogatás jogcímen 400 milliárd, míg vidékfejlesztésre 160 milliárd forint áll rendelkezésre. A miniszter elmondása szerint az EU-ban a legnagyobb mértékben hazánkban támogatják a gazdálkodókat. Napjainkig 3500 kertészeti beruházási, 686 terménytároló építési és 2000 állattartó és gépészeti telep felújítási pályázat támogatásáról hoztak döntést. Az egészséges táplálkozás alapanyagainak megtermelése céljából az agrár-környezetgazdálkodásba 647.000 ha, az ökológiai gazdálkodásba 133.000 ha termőföldet vontak be a támogathatók körébe. A pályázatok értékelése során kiemelt figyelmet fordított a kormányzat azon cél elérésére, hogy a nagyüzemek kisüzemek aránya 20:80 legyen.

A termelés zömét a családi gazdaságok kell, hogy adják, míg a nagyüzemekre a korszerű technológiák meghonosításának, a szaporító anyag termelésének, és az integrációnak a feladatát róják.  Komoly gondnak látja a generáció váltást a mezőgazdaságban, megdöbbentő adatként közölte, hogy az idén induló tanévben mindössze 97 hallgató jelentkezett a 12 agrár-felső oktatási intézménybe. Több alapvető élelmiszer áfáját 27-ről 5%-ra csökkentették. Hazánk élharcosa a GMO mentes mezőgazdaságért folytatott küzdelemnek, mivel így egészséges élelmiszerek juthatnak a fogyasztókhoz, illetve kizárható a globális vetőmag előállító vállalatok monopol helyzetbe jutása. Kiemelkedő nemzeti értékeink védelme, megbecsülése céljából létrehozták a hungarikum címet, amelybe bekerült pl. a tokaji aszú is.

A KPE részéről hozzászóló Bodnár Mihály jelezte egyetértését a talajélet, a talaj szerves anyaga megtartásának a fontosságáról, amely nem képzelhető el szerves trágya nélkül, az utóbbi pedig csak állattartással állítható elő, és ezért fontos a növénytermesztés/állattartás egyensúlyának helyreállítása. Jelezte, hogy a felsőfokú végzettségű fiatal agrár-szakemberek igen nehezen tudnak saját gazdaságot alapítani, ehhez még több kormányzati segítséget látnak szükségesnek. 

Bodnár Mihály