Egészségügyi szakfelügyelők a jobb ellátásért

MTI / Bruzák Noémi

A napokban lép hatályba az emberi erőforrások minisztere 16/2019 számú rendelete, mely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény felhatalmazása alapján jött létre.

A jogszabály az egészségügyi ellátás teljes folyamatában a szakmai tevékenység, az egyedi panaszok kivizsgálása, a szakmai előírások ellenőrzése, a betegellátás folyamata terén meghatározza az ország valamennyi egészségügyi szolgáltatójára a szakfelügyeleti tevékenységet.

A feladatot a minisztérium módszertani irányítása mellett az országos tisztifőorvos, a fővárosi és megyei valamint a járási hivatalok a szakfelügyelők közreműködésével látják el.

Szakfelügyeleti tevékenységet az a személy végezhet, akit az országos tisztifőorvos az illetékességi terület feltüntetésével a névjegyzékbe felvett, de erre eseti megbízás is adható.

A területi szakfelügyelő vizsgálja a jogszabályok és irányelvek előírásainak végrehajtását, a megelőzés, kórismézés, a gyógyítás és az ápolás szakszerűségét, eredményességét, minőségét, továbbá a személyi és a tárgyi feltételeket, a betegbeutalás rendjét, az ügyeleti – készenléti ellátást és a panaszok érdemi kivizsgálását. Mindezek kapcsán elvégzi a feltárt problémák értékelését is.

Az országos szakfelügyelő feladatait a rendelet 17 pontban sorolja fel, mely felöleli az egészségügy teljes rendszerét, de meghatározásra került az egészségügyért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos feladatköre is.

A szakfelügyelői névjegyzékbe kerülésről az országos tisztifőorvos pályázatot ír ki és a megbízatás legfeljebb három évre szólhat, de több ízben is meghosszabbítható.

Indokolt esetben helyszíni szakfelügyeleti vizsgálatra, ellenőrzésre kerül sor és hiányosság esetén az országos tisztifőorvos haladéktalanul intézkedik.

A rendelet melléklete felsorolja az egészségügyi ágazatokat és mindegyiknél feltünteti a névjegyzékbe vehető területi és országos szakfelügyelők számát.

Akár az egészségügyi dolgozók, akár az érintettek közvetlenül is javaslattal, észrevétellel, panasszal fordulhatnak az egészségügyi szakfelügyelőkhöz.

A Polgári Kisgazdák  őszintén remélik, hogy a szakfelügyeleti rendszer hozzájárul az egészségügy eddig elért eredményeinek fenntartásához, sőt javításához.

 

Dr. Bakos Zoltán