Dr. Bakos Zoltán: A társasházak energiatakarékosságáról

pestmegye.com

Teljesen természetes, hogy az energiaárak növekedése minden területen  felveti a kérdést, ki és hogyan tud takarékoskodni, másrészről pedig olcsóbban beszerezni energiát.

A társasházakról a 2003.éci  CXXXIII. törvény rendelkezik. A veszélyhelyzet idejére adott felhatalmazása alapján ezt módosította – kis részben- a kormány  augusztusi rendelete.

Ennek értelmében társasházakon  közös tulajdonban álló  épületrészre napelemek, napkollektorok telepítéséről és üzemeltetéséről az összes tulajdoni hányad 75 %-a dönthet.

Meg kell állapítani a rendszer telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos részletszabályokat, a csatlakozás feltételeit, az üzemeltetés költségeinek és bevételeinek megosztását.

Külön tulajdonban álló helyiség energiaellátása érdekében közös tulajdonú épületrészre telepítés csak akkor lehetséges, ha a közös telepítést nem lehetetleníti el.

A legfeljebb hatlakásos  társasházak esetében a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A rendelet kizárólag a szomszéd országban fennálló  fegyveres konfliktus  magyarországi következményeinek elhárítása idejére szól, annak megszűntével hatályát veszti!

Az energia eddig is, ezután is pénzbe került és pénzbe fog kerülni. Az összeg csökkentése érdekében minden lehetséges és törvényes eszközt igénybe kell venni, hiszen a kiadások a veszélyhelyzettől függetlenül a jövőben is fennállnak majd, feltehetőleg nem csökkenő mértékben. Mindezek miatt érdemes / feltehetőleg műszaki szakember bevonásával /számításokat végeznie a társasházaknak, és döntést hozni a napelemek, napkollektorok telepítéséről.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő