Az integrált növényvédelem jelentősége

Fotó Pap Edina

Az Európiai Unió 2009. október 21-én célul tűzte ki a növényvédő szerek használatának csökkentését a fenntarthatóság jegyében. Ennek következménye az elmúlt évek növényvédőszer-kivonásai, az egyre szigorúbb szabályozások, illetve az integrált növényvédelem jelentőségének növekedése.

A 2009/128/EK irányelv III. melléklete általános elvekként említi azt a nyolc alapelvet, amely támpontot nyújt az Európai Unió tagországainak, hogy az integrált növényvédelmet mint rendszerszemlélet hogyan lehet eredményesen átvezetni a növénytermesztési és növényvédelmi gyakorlatba – írja a nak.hu.

Az egymást követő alapelvek egyúttal az integrált növényvédelem folyamatát és keretét is megadják:

  1. alapelv: Megelőzés és visszaszorítás

károsítók megjelenésének megelőzését vagy megsemmisítését többek között és különösen az alábbiak révén kell megvalósítani vagy támogatni:
• vetésforgó,
• megfelelő termesztési technikák alkalmazása (pl.: kései vetés, vetési időpont és sűrűség, alávetés, kímélő talajművelés, metszés és direkt vetés),
• adott esetben rezisztens/toleráns növényfajták, standard/fémzárolt vetőmagok és szaporítóanyagok használata,
• kiegyensúlyozott trágyázási, meszezési és öntözési/vízelvezetési gyakorlatok alkalmazása,
• a károsítók elterjedésének megakadályozása higiéniai intézkedések révén (pl. a gépek és berendezések rendszeres tisztításával),
• a fontos hasznos szervezetek védelme és erősítése, pl. megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel vagy a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai infrastruktúrák alkalmazásával.

  1. alapelv: Megfigyelés

A károsítókat megfelelő módszerekkel és eszközökkel folyamatosan figyelni kell, ha ilyenek rendelkezésre állnak. A megfelelő eszközök közé tartoznak a helyszínen végzett megfigyelések, valamint tudományosan megalapozott előrejelzési és korai diagnosztikai rendszerek, ha ezek megvalósíthatók, továbbá a szakmailag képesített tanácsadók javaslatainak felhasználása.

  1. alapelv: Döntéshozatal
  2. alapelv: Nem kémiai módszerek
  3. alapelv: Peszticidkiválasztás
  4. alapelv: Csökkentett növényvédőszer-használat
  5. alapelv: Antirezisztencia-stratégiák
  6. alapelv: Értékelés

Forrás és további információ: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/128/EK IRÁNYELVE (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

 

Forrás: NAK, agroinfom.hu