Atomenergetikai jogi képzés – Konferencia a Pécsi Tudományegyetem dísztermében

Süli János tárca nélküli miniszter megnyitó beszéde. A kép forrása: saját felvétel
Süli János tárca nélküli miniszter megnyitó beszéde. A kép forrása: saját felvétel

Süli János miniszter Úr 2018. június 13-án, a Pécsi Tudományegyetemen megnyitotta az első magyar atomenergetikai szakjogász konferenciát. Megnyitó beszédében köszöntötte a megjelenteket és megköszönte az Egyetem, támogató együttműködését.

A konferenciát megszervező és az atomenergetikai jogi alap- és továbbképzés szakmai alapjait egységes rendszerbe foglaló Dr. Tamás Lajos címzetes egyetemi tanár, az Országgyűlésben az egykori kisgazda országgyűlési képviselők munkáját segítő szakértő, a most induló első atomenergetikai szakjogász-képzésre hívta fel a figyelmet.

Dr. Tamás Lajos egyetemi tanár: „Hazánk energia ellátásának nélkülözhetetlen forrása a jelenlegi paksi atomerőmű, amelynek bővítése – az EU által is elfogadott Paks 2. Az európai viszonylatban is kiemelkedő beruházás megvalósítása, működtetése és a hulladék biztonságos elhelyezése nem csak a kapcsolódó természettudományi kérdések vizsgálatát teszi szükségessé, hanem a mindezekkel összefüggő jogtudományi, jogalkotási és jogalkalmazási feladatokról való gondoskodást is. Mindezekre figyelemmel ki kell képezni azokat a szakembereket, akik jelentős és új elemeket is tartalmazó nemzeti és nemzetközi joganyag birtokában képesek lesznek feladataik magas színvonalú ellátására. A PTE-ÁJK a 2018/2019. tanévtől Atomenergetikai szakjogász illetve Atomenergetikai jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakot indít. Egyidejűleg, szabadon választható tárgyként, a nappali tagozaton is bevezeti a tárgy oktatását. A megfelelő gyakorlati ismeretek megszerzését a Paksi Atomerőművel, az illetékes kormányzati szervekkel, Süli János tárca nélküli miniszterrel és a Paksi Önkormányzattal való szoros együttműködés továbbá a Kar által felkért elismert gyakorlati szakemberek, minisztériumi tisztviselők, ügyvédek, igazságügyi szakértők, és sugárbiológus orvosok biztosítják. A továbbképzés előkészítése során a Kar fogadta Dr. Alexander I. Ageev akadémikust, a moszkvai Atomenergetikai Kutatóintézet tanszékvezetőjét, aki rendkívüli érdeklődést tanúsított a tervezett Atomenergetikai jogi továbbképzés iránt. Az ennek kapcsán folytatott tárgyalások eredményeként került sor a moszkvai intézet és Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködési szerződés megkötésére, amely lehetőséget biztosít rendszeres tudományos konferenciák szervezésére, a tudományos kutatások összehangolására, valamint oktatók, hallgatók cseréjére, ösztöndíjak folyósítására. Az együttműködési szerződés alapján az orosz fél javaslatára, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében került sor a mai konferenciára, amelyre meghívtuk mindazon szerveket, szervezeteket, az igazságszolgáltatásban, a katasztrófavédelemben, a közigazgatásban, a rendőrségen és műszaki területen dolgozó szakembereket, akik a konferencia témájában érintett területen tevékenykednek”. (Forrás: Dr. Tamás Lajos, Dr. Paál Sándor, A képek forrása: saját felvételek)

Kékkői Zoltán, a Polgári Kisgazdák Baranya Megyei Szervezetének az elnöke: Magyarország, – miután a Gyurcsány és a Bajnai kormány Hazánkat a rendszerváltás utáni legmélyebb válságba sodorta -, 2010 és 2018 között soha nem látott és történelmi léptékű gazdasági sikereket ért el. A XXI. század harmadik évtizedére, korábban soha sem tapasztalt újabb gazdasági felemelkedés lehetősége nyílik meg. Ennek nagyon fontos pillére a korszerű energiapolitika, ami jelenti az elavult, többnyire lignittel működő hőerőművek bezárását, a korszerű megújuló energiaforrások elterjesztését és a magyar villamos-energetikai rendszerbe történő beállítását, valamint az energiamennyiség területén rendkívül nagy ellátásbiztonságot adó atomenergetikai fejlesztéseket egyaránt. Az ágazati szakterületért felelős miniszter nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező energetikai szakember, aki a korszerű magyar energia mix minden elemét fontosnak tartja, és amit egyértelműen bizonyít az általa nem régen átadott paksi naperőműpark is. De, ehhez a korszerű magyar energia mixhez meg kell teremteni a műszaki feltételeket. Ennek fontos eleme a paksi fejlesztés is, mégpedig az Európai Unió nagyon szigorú biztonsági előírásai szerint. Eddig 200 ezer oldal, engedélyezési dokumentáció született 150 ezer oldal műszaki melléklettel. Az új magyar energiatermelő konstrukción belül pedig már szabad döntésünk lesz abban, hogy hangsúlyosan mindig ahhoz az energiafajtához nyúljunk, ami a pillanatnyi gazdasági helyzetben éppen a legjobban megéri. A magyar gazdaság XXI. századi fejlődése nagy mennyiségű ipari és lakossági elektromos áramot és nagyfokú energia biztonságot igényel. A Polgári Kisgazdák üdvözlik a konferenciát, és megköszönik Dr. Tamás Lajos professzor Úrnak,  a konferencia szervezésében végzett áldozatos munkáját. (KPE)