A vidék jövője a fiatal gazdák kezében van

Fotó pestisracok.hu

A Polgári Kisgazdák nagyra értékelik, és egyben minden támogatást megadnak Dr. Nagy István agrárminiszternek a vidéki kistelepüléseken, a mezőgazdaságában dolgozó szakembergárda fiatalítása érdekében. A falvak és kistelepülések életében meghatározó tényező volt, és a jövőben is marad a termőföld vagyon. Ennek a termőföld-vagyonnak biztos létalapot kell adni minden fiatalnak, aki úgy dönt, hogy helyben kíván maradni, és élethivatásul a mező- és élelmiszer-gazdasági termelést választja. A helyben maradó fiatalokat a földművessé válásból kirekeszteni nem csak hiba, de súlyos bűn is lenne. Azokon a településeken, ahol meghatározó az agrárgazdaság, mindenképpen meg kell teremteni az alapfokú mezőgazdasági ismeretek oktatását, tíz esztendős életkor fölött, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Ebben a munkában országosan már több élenjáró oktatási intézmény is van, kiemelkedő munkát végez a Zalakomári Általános Iskola, Szakáll Tibor pedagógus-igazgató vezetésével. A fiatalok fogékonyak a korszerű és digitálisan vezérelt precíziós mezőgazdasági technikák elsajátítására.   Nemzeti érdekünk a világszínvonalra emelt mező- és élelmiszer-gazdaság megteremtése. A falu minden lakójának kell megfelelő megélhetést biztosítani.

A Polgári Kisgazdák kifejezett agrárgazdasági zsákutcának tekintik azt az elvet, hogy a kisbirtok nem életképes, ezért a falvakban családi nagybirtokokat kell létrehozni. Egyfelől elfogadhatatlan az, hogy a falu határát csak néhány család birtokolja, a többi helyben lakó ember meg legfeljebb olcsó cseléd lehet ennél a néhány családnál. Másfelől pedig a Polgári Kisgazdák úgy látják, hogy a kisbirtok akkor életképes, ha azok a gazdasági szövetkezések révén szorosan együtt működnek más kisbirtokokkal, és így együtt beszerzési, termelési és értékesítési céllal gazdasági szövetkezéseket hoznak létre. Az együttműködés törvényi alapjait az Országgyűlésnek az Európai Emberi Jogi Charta tulajdonhoz való jogra vonatkozó előírásainak, az Alaptörvénynek és a Polgári Törvénykönyvnek a szilárd talaján álló, mezőgazdasági célú szövetkezésekről szóló törvény-csomaggal kell a jövőben megteremteni. (KPE)

Dr. Nagy István agrárminiszter: a vidék jövője a fiatal gazdák kezében van, a megújuló agrárium egyik zálogát adják – mondta az agrárminiszter a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (Agrya) pénteki konferenciáján, Budapesten. (Forrás: MTI)

Kiemelte, az agráriumban a generációváltás nemzeti ügy, a döntéshozók feladata, hogy biztosítsák a stabil alapot jelentő feltételeket, az eredményes és hosszútávon fenntartható gazdálkodás lehetőségeit. Nagy István elmondta, a szaktárca dolgozik azon, hogy a következő időszakban 100 ezer hektárral növekedjen az öntözött területek nagysága Magyarországon, tavasszal útjára indítják a nemzeti öntözési központot, amelynek feladata lesz a termelők segítése a gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható öntözéses gazdálkodás megvalósításában. Az agrárminiszter szólt arról is, hogy az osztatlan földtulajdon rendezetlensége gúzsba köti a mezőgazdaság versenyképességét, példaként említette, hogy Magyarországon előfordul olyan helyzet is, hogy egy hektár területnek mintegy 300 tulajdonosa van. A helyzet rendezését célzó törvénycsomagot elkészítették, amely a tervek szerint még az idén hatályba léphet – tette hozzá. Kitért az agráriumban a kapacitásbővítést, hatékonyságnövelést szolgáló jelentős forrásokra, és szavai szerint azon dolgoznak, hogy a 2020 utáni európai uniós fejlesztési ciklusban is a támogatás összege legalább megközelítse a mostani. Jelentős összegekkel támogatják a fiatalokat abban, hogy a vidéki életet válasszák, 2019 az építkezés éve lesz az agráriumban, amikor a támogatások eredményei megmutatkoznak a földeken és gazdaságokban – mondta. A generációváltás elősegítésére pedig ismertetése szerint több érdekképviselet bevonásával, köztük az Agrya szervezettel és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) szakpolitikai programot dolgoznak ki.
A miniszter felhívta a fiatal gazdák figyelmét arra, hogy a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) támogatásban egyebek mellett szerepel a porta, a melléképületek fejlesztése is. Kis Miklós, az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára a konferencián elmondta, hogy a vidék-fejlesztési programban továbbra is nyitva van 18 pályázati felhívás, mintegy 260 milliárd forint kerettel. A fiatal gazda tematikus alprogram keretében segítik a fiatal mezőgazdasági termelőket, beruházási jellegű fejlesztéseknél pedig a 40-50 százalékos alaptámogatás mellett plusz 10 százalékpontos többlettámogatásban részesülnek a fiatal gazdálkodók.  Ennek keretében 2018 decemberéig több mint 39 milliárd forint támogatást ítéltek meg, mintegy 1040 fiatal gazda számára – ismertette. Az alprogram másik meghatározó intézkedése a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása, amely 2016. december 20-án jelent meg. Az érintettek 2017. március 16-tól nyújthatták be támogatási kérelmüket, az irányító hatóság a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a pályázati felhívást 2017. július 1-től felfüggesztette, a felhívás keretében eddig 1224 kérelem részesült támogatásban, mintegy 15 milliárd forint összegben – mondta az államtitkár. Kis Miklós elmondta, hogy 2020 után is lesz uniós támogatás a fiatal gazdák számára, a jövőbeni feltételeket a partnerek bevonásával szeretnék kialakítani. (Forrás: MTI)