Vízkárelhárítási szabályok

Fotó: hirado.hu

Az elmúlt években sajnos  több alkalommal voltunk tanúi annak, hogy előre látottan vagy váratlanul ránk tört a víz és igen nagy kárt okozott.

Különböző szinten a megelőzés és a kárenyhítés érdekében már sor került a megfelelő jogszabályok megalkotására is. Ebbe a sora illeszkedik a belügyminiszter 2022 év márciusi  utasítása is  ” egyes vízügyi tárgyú BM utasítások módosításáról ” címmel.

A belügyminiszter a vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat a Katasztrófavédelmi  Koordinációs Tárcaközi  Bizottság, az Országos Vízügyi  Főigazgatóság, az Országos  Műszaki  Irányító Törzs és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok útján látja el.

Készültségen kívüli időszakban is 24 órás telefonos  ügyletet kell tartani.

Ha az előrejelzések alapján védelmi helyzet várható, úgy állandó készenléti ügyeletet kell tartani.

A védekezés országos irányítását a miniszter törzsvezető útján látja el.

Az elhárításban érintett szervezetek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni, riasztani.

Szabályozásra került a  vízminőségi káreseménnyel, a többletvízzel,vízátvezetéssel,vízkorlátozással kapcsolatos teendők sora is.

Szükség esetén külső szakértők bevonására is sor kerülhet.

Szakcsoportok  létrehozását is meghatározták:

  • belvízvédelmi szakcsoport
  • vízhiánykezelő szakcsoport
  • vízrendezési és helyi-vízkár szakcsoport
  • Tisza-völgyi Árvízvédelmi Elemző Központ
  • beruházási  szakcsoport
  • közbeszerzési szakcsoport.

Mindezek  főbb feladatait is előírták.

A valóban aprólékos utasítás módosította a ruházati szabályzatról szóló korábbi utasítást is, ebben a formaruhától a védekezési ruházaton át  minden előírás szerepel.

Az utasítás 2022. április  elsején lép hatályba.

A Polgári Kisgazdák közül sajnos sokan elszenvedték a víz okozta károkat, így minden olyan intézkedés, mely csökkenti ezek lehetőségét, köreinkben csakis támogatásra talál!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő