Virágvasárnappal elindult a nagyhét, több tízezer ember hallgatta Ferenc pápát Rómában

Fotó Vatican Media

Virágvasárnap van, a húsvétot megelőző 40 napos böjt utolsó hetének, a nagyhétnek a kezdete. Ezen a napon Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezik a keresztény világ.

A borús idő ellenére több tízezer ember gyűlt össze a vatikáni Szent Péter bazilika előtti téren. A világ minden szegletéből érkezett zarándokok olajfaággal a kezükben várták a virágvasárnapi mise kezdetét.

A hívek reményüket fejezték ki, hogy a szertartáson a katolikus egyházfő is részt vesz. Ferenc pápát szombaton engedtek ki a római Gemelli-klinikáról, ahol napokig hörghuruttal kezelték.

„Aggódunk a pápa egészségért. Sokat imádkoztunk azért, hogy felépüljön, és itt lehessen velünk. Reméljük, hogy legalább részt tud venni a szentmisén” – mondta egy pap.

A szertartás a Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékező körmenettel kezdődött. A menetet a hívek vezették a tér közepén álló obeliszk felé, őket követték a katolikus egyház bíborosai, püspökei és más elöljárói, fonott pálmalevelekkel a kezükben.

A Szentatya, pápamobilján ülve, fehér kabátba burkolózva a menet legvégén haladt. A Szent Péter téren összegyűlt, mintegy hatvanezer ember tapssal fogadta a katolikus egyházfőt.

A római nagyhetet megnyitó, mintegy kétórás szertartás kezdetén Ferenc pápa még erős hangon köszöntötte a híveket.

A 86 éves egyházfő hangja azonban többször elcsuklott a 15 perces homília során. A piros miseruhát öltő Ferenc pápa a szentbeszédet már a bazilika bejárata előtt felállított emelvényen mondta el.

A Szentatya virágvasárnapi homíliájában Jézus elárulására, kínzására és elhagyatottságára emlékezett. A hasonlóképp magukra hagyott embereket pedig láthatatlan Krisztusoknak nevezte.

„Egész nemzetek vannak kizsákmányolva és magukra hagyva. A szegények az utcáinkon élnek, és mi elfordítjuk előlük a tekintetünket. A bevándorlóknak már arca sincs, csak száma. A bebörtönzöttek láthatatlanok maradnak előttünk. Problémának tekintjük az embereket” – mondta Ferenc pápa, majd így folytatta:

„Fehér kesztyűs kézzel taszítjuk el magunktól a meg nem született gyermekeket, az egyedül élő időseket, a betegeket, akiket senki sem látogat, a rokkantakat, akikkel senki sem foglalkozik, vagy épp a belső ürességtől szenvedő fiatalokat, akiknek senki sem hallja meg a segélykiáltását.”

A Szentatya többször eltért a homília előre megírt szövegétől, és személyes hangon szólt a hívekhez.

„Nekem is szükségem van arra, hogy érezzem Krisztus szeretetét és közelségét, ezért látogatom meg őt a magányos és elhagyatott emberek között” – mondta Ferenc pápa,

aki a szentmise végén köszönetet mondott a híveknek, hogy imádkoztak az egészségéért.

Jeruzsálemben is körmenettel és ünnepi szentmisével emlékeztek a katolikusok Jézus bevonulására. A hívek pálmaágakkal a kezükben, az oroszlános kapun át léptek be az óvárosba, ahonnan a Szent Sír templomhoz mentek. A Krisztus sírja fölé épült templomban a szertartást Pierbattista Pizzaballa latin pátriárka celebrálta.

Forrás: hirado.hu