Vigyázat: igazgatási szünet lesz!

Fotó: Shutterstock

A Kormány2022.november 10-i, 460/2022. számú rendelete a különleges jogállású  szerveknél és a helyi  önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről rendelkezik a  veszélyhelyzeti szabályok figyelembe vételével.

A különleges jogállású szervek esetében annak vezetői rendelhetnek el igazgatási szünetet. Erről  2022.november 30-ig kell tájékoztatást adni.

A helyi önkormányzat polgármesteri hivatala, megyei és főpolgármesteri hivatal, közterület-felügyelet vonatkozásában  helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult  dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről. A döntést úgy kell meghozni, hogy 2022. november 30-ig a helyben szokásos módon  azt közzé lehessen tenni.

Mindig figyelembe kell venni, hogy a döntés ne  okozzon aránytalanul nagy  sérelmet és a halaszthatatlan közfeladatok ellátása folyamatos és zavartalan legyen.

A munkáltatói jogkör gyakorlójának az igazgatási szünet napjaira  szabadságot kell kiadnia,ha ez a 2022-es év terhére nem lehetséges, úgy a 2023-as év szabadságára terhelődik.

Minden érintett szervnél az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel!!

Az igazgatási szünet időtartama  nem számít be az ügyintézési határidőbe, azon bírósági  eljárások határidejébe, melyekben a szerv  ügyfélként vesz részt, de még a közigazgatási  per megindításának határidejébe sem!

Az igazgatási szünet elrendeléséről a foglalkoztatottat legalább két nappal előbb, akár  rövid úton is értesíteni kell.

A rendelet már hatályba is lépett, de 2023. január 9-én hatályát veszti.

A Polgári Kisgazdák az ország  rendkívüli helyzetének  ismeretében támogatják az intézkedést, mely a gyakorlatban –  az év végi ünnepekre és a szokásokra is figyelemmel – a valóságban legfeljebb pár napos tényleges munkavégzési szünetet jelentenek, ugyanakkor országos szinten jelentős mértékű megtakarítással járnak.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő