Veszélyhelyzeti törvényjavaslat az Országgyűlés előtt

magyarhirlap.hu

Közeledik a parlamenti ülés nyitónapja. Erre is készülve a Kormány “A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről'” címmel már január végén törvényjavaslatot nyújtott be, mely elfogadása esetén biztosítja a szükséges feladatok folyamatos ellátását.

Eszerint a Kormány felhatalmazást kaphat a kormányrendeletek hatályának meghosszabbítására, másrészt a törvény hatálybalépéség megalkotott kormányrendeleteket – ezekből hetven van! – megerősítik.

A Kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseiről rendszeresen köteleses tájékoztatást adni az Országgyűlés részére annak ülésein.

A veszélyhelyzet ideje alatt időközi választás nem tartható, országos vagy helyi népszavazás kezdeményezésére vagy megtartására sem kerülhet sor. Mindezekkel kapcsolatosan a határidők a veszélyhelyzet idejére megszakadnak, és a veszélyhelyzet megszűnését  követő 15. napon kezdődnek  újra.

A szokásostól eltérő a hatályba léptetés: a törvény a kihirdetés napján 23 órakor léphet hatályba 90 napra.

Újkori jogtörténetünkben még nem került sor hasonló intézkedésekre, az újbóli hatályba léptetés  mint jogintézmény először kerül alkalmazásra.

A Parlament a felhatalmazást határozatképes ülésén bármikor  – részben vagy egészben –

visszavonhatja.

A törvényjavaslat elfogadása minősített többséget igényel.

A Polgári Kisgazdákat megnyugvással tölti el, hogy a Parlament folyamatos ellenőrzése mellet a Kormány gyorsan megtehet minden olyan intézkedést, melyet a járványhelyzet  megkíván.

Dr. Bakos Zoltán