Varga Judit: Eljött a keresztény-konzervatív zöld politika ideje /a KPE álláspontjával

Fotó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Lelkes András

A Polgári Kisgazdák évek óta kezdeményezik, hogy a Fidesz-Szövetség folytasson olyan környezetvédő politikát, amelynek a középpontjában a mezőgazdaság, a mezőgazdasági tevékenység áll. Nem ismerjük, hogy pontosan mire gondol az Igazságügyminiszter, amikor keresztény-konzervatív zöld politikáról nyilatkozik, de abban bizonyosak vagyunk, a mezőgazdasági tevékenység a haza környezetünk elsőszámú olyan alakítója, amely kedvező változásokat tud létrehozni. Az ember tevékenysége a természet alakításában, a természeti események kisebb-nagyobb formálásában többnyire kedvezőek és gyakran szükségesek.

Téves az az álláspont, amely az ember közreműködését eleve elutasítja a környezet alakításában. Ma az a táj, amelyben élünk nagymértékben a kedvező emberi munka nyomán jött létre. Az, amit szélsőséges környezetvédők szeretnének, a mocsárral eláraszott Alföld, rendezetlen folyóvizeink, az élet lehetőségét korlátozná, vagy lehetetlenné tenné. Az eddiginél sokkal határozottabb környezetvédelmi politikára van szükség. Nem kell meghátrálni, amikor folyóvizeink szabályozásáról, a természetes vizek visszatartásáról van szó, sokkal inkább sürgetően el kell kezdeni a kívánatos beavatkozásokat. A környezetvédelmi politika újraformálása a jelszavakon túl, új és kiszámítható program megalkotását és elfogadását kívánja.

A kormánytól a környezetvédelemről folytatott további meddő vita helyett határozott lépéseket várunk. A változó klímaviszonyok között nem érdemes azon vitatkozni, hogy az emberi beavatkozás milyen mértékben befolyásolja a klíma felmelegedését, vagy esetleg hűlését, a lehetséges kedvező és kedvezőtlen változásokra egyaránt válaszokat kell adni. (kpe)

Eljött a keresztény-konzervatív zöldpolitika ideje, Európának olyan klímapolitikát kell folytatnia, amely nem a legszegényebb országokra terheli a klímasemleges gazdasági átállás költségeit – szögezi le Varga Judit igazságügy-miniszter a Politico című, európai ügyekkel foglalkozó hírportálon hétfőn megjelent véleménycikkében. A miniszter a zöldpártok nyugat-európai népszerűségét nem annak tulajdonítja, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb módját találták meg, hanem inkább annak, hogy a klímapolitikában ezek a pártok eddig jórészt ellenfél nélkül játszottak a pályán. Azonban Európának hangzatos, könnyen kommunikálható, át nem gondolt kötelezettségvállalások helyett olyan célokat kellene kitűznie, amelyek tartós eredményekhez vezetnek – írta. Varga Judit szerint az olyan többoldalú környezetvédelmi szerződéseknek, mint például a 2015-ös párizsi klímamegállapodás, csak korlátozott hatásuk van a leginkább környezetszennyező országokra, amelyek általában nem teljesítik a megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket. Elsősorban az egyes államoknak kellene olyan saját környezetvédelmi szabályrendszert kidolgozniuk, amely figyelembe veszi a helyi környezetet és szükségleteket, valamint igazodik az adott ország fenntartható fejlődéséhez – véli. “Ennek megvalósításához olyan európai megoldásra van szükségünk, amely nem az állampolgárokat kényszeríti a változás terheinek hosszú távú viselésére, hanem figyelembe veszi az emberek sajátos igényeit, és lehetővé teszi számukra, hogy támogató szerepet töltsenek be az átmenetben” – hangsúlyozta Varga. MTI