Várfi András értesítése alapján: Őstermelők és a támogatások: mit nem kell számítani a jövedelemnél és a bevételi értékhatárnál?

Fotó agroforum.hu

A 2021-es évtől nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét. Az új szabállyal kapcsolatban gyakori kérdés, hogy mely támogatásokra alkalmazható a kedvező szabály. Korábban, 2020. december 31-éig a mezőgazdasági őstermelői tevékenységre tekintettel folyósított, egyébként bevételnek minősülő támogatás – ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is – összege megemelte a bevételi értékhatárokat, így például a kistermelői értékhatárt is.

Az Adózóna írta meg, hogy jelentős változás volt, hogy 2021-től az szja-törvény 7. paragrafusának (3) bekezdése alapján nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét. Lényeges, hogy az őstermelők ezen támogatásait sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni. Egyéni vállalkozók esetében viszont a szabály nem változott.A 2021-es évtől nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét

Az új szabállyal kapcsolatban gyakori kérdés az őstermelők részéről, hogy mely támogatásokra alkalmazható a szabály. Tekintettel arra, hogy az szja-törvény általános jelleggel fogalmaz, ebbe a körbe bele kell érteni mindenféle típusú támogatást, amelyet az őstermelő a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben kap. 

Nem minősül bevételnek például

  • a terület- vagy állatállomány alapján járó támogatás,
  • a mezőgazdasági tevékenység költségeinek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás, illetve
  • a kárenyhítő juttatás sem.
Fontos azonban figyelemmel lenni
  • az szja-törvény 4. paragrafusának (5) bekezdésére, mely szerint, ha a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást e törvény rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett részére vonatkozóan kell alkalmazni.
  • az szja-törvény 10. § (2) bekezdése szerint, ha a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető.

Forrás: magro.hu