Várfi András értesítése alapján: Leírta a NAK, hogyan kell jelezni a viharkárok hatását a kártérítéshez

Viharos időjárást jelző felhők. A kép forrása: szeka.blog.hu
Viharos időjárást jelző felhők. A kép illusztráció. A kép forrása: szeka.blog.hu

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózata országszerte közreműködik a viharok miatt a termelőeszközökben keletkezett károk felmérésében. A falugazdászok továbbá a növénykultúrákban keletkezett károk időbeni bejelentésében is segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak. Összefoglalták, hogyan kell benyújtani az igényt a kártérítésre, hogy az eredményes legyen és kifizetést kaphassanak a veszteséget szenvedő termelők.

A NAK írta meg, hogy a 2022. január utolsó hétvégéjén Magyarországot elérő vihar a példa rá, hogy a természeti jelenség a fóliás kertészetekben okozta a legnagyobb károkat. Az érintett termelők elsődleges feladata, hogy a pontos helyzetkép felmérése érdekében a NAK falugazdászainál jelezzék a fedett növénytermesztő eszközökben keletkezett károkat. A kamara szakemberei ilyen esetekben minden érintett gazdálkodót arra kérnek, hogy ha a vihar miatt az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló termelőeszközeiben kár keletkezett, haladéktalanul keressék fel a falugazdászukat, és tegyék meg a kárbejelentését. A NAK falugazdászainak elérhetősége ide kattintva található meg.Leírta a NAK, hogyan kell jelezni a viharkárok hatását a kártérítéshez

Fontos, hogy a viharkárok bejelentéséhez a termelők vigyék magukkal

  • a birtokviszonyt igazoló dokumentumo(ka)t – pl. különösen főkönyvi kivonat, beszerzési számla, támogatáskifizetési kérelem –, valamint
  • a termelőeszközben okozott kár bekövetkezését, időpontját és a keletkezett kárt igazoló dokumentumot – különösen fontos a fotó bizonyíték, az igazságügyi szakértői vélemény és a biztosítói kárfelmérési jegyzőkönyv.

Fontos a határidő betartása a kárenyhítéshez

Továbbá a fólia alatti növénykultúrában keletkezett károk ellentételezésére segítséget jelent a kárenyhítési alap, ehhez a káresemény bekövetkezése után 15 napja van a termelőnek a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni. A falugazdászok ebben is segítenek a gazdálkodóknak. A termelőeszközökben (így többek közt a fóliában is) keletkezett károkat a 2021-ben elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban is van lehetőség kezelni. Az abban részt vevő gazdálkodó kaphat kompenzálást, ha a kára idei évi jövedelmének csökkenése meghaladja a 30 százalékot. Ebbe a rendszerbe idén is lehet jelentkezni február 1. és február 28 között.

Forrás: NAK, magro.hu