Változások a vizes élőhely-pályázati kiírásban

Fotó: hnp.hu

Módosult a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése című VP4-4.4.2.2-16 kódszámú felhívás.

A beruházás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása és a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatások csökkentése.

A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek:

  • partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése: gyeptelepítés 40 méter szélességben egyes hazai pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből szántó művelési ágú területen
  • vizes élőhelyek kialakítása: szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése esetén 400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha
  • vizes élőhely kialakítása esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha

A támogatás formája fejezet (5.1.) módosulása alapján a támogatás továbbra is forintban kerül kifizetésre, azonban az euro/forint átváltási arány a módosítás értelmében már nem a kifizetés igénylés benyújtás évének január 1-jén, hanem

a folyósítás évének január 1-én fennálló Európai Központi Bank középárfolyama szerint kerül meghatározásra.

A kifizetési kérelmet továbbra is a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül kell benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is 2018. július 11. napjáig van lehetőség, mely a következő és egyben utolsó értékelési határnap is. A pályázat itt érhető el.

(agrotrend.hu / NAK)