Változás az illetékszabályokban!

Csupán pár hét telt el az illetéktörvény módosítása óta, így gondolom a változás még nem ismert szélesebb közösség előtt.

Azt valamennyien jól tudjuk, hogy igen jelentős értékkülönbözet mutatkozik a belterületi és a külterületi ingatlanok között, természetesen a belterületiek javára. Az átminősítés sok esetben független a tulajdonos szándékától.

A jövőben visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik a belterületbe vont ingatlan, ill. a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének a visszterhes átruházása.

Visszterhes átruházáson azt értjük, ha ellenérték kerül megállapításra, akár pénzben, akár más formában.

Az illeték mértéke a szerzéskori és az értékesítéskori érték különbözete. Fizetésre az értékesítő fél köteles.

A fizetési kötelezettség akkor áll fenn, ha az átruházást megelőző tíz éven belül került sor az átminősítésre. Kivételt képez, ha az átruházó szerzését követő hat év után került sor a belterületbe vonásra, de kivétel az öröklött ingatlan átruházása is.

Dr. Bakos Zoltán