Valiczkó Mihály: V4 kerékpáros verseny

„2021. július 10-én került megrendezésre a V4 kerékpáros verseny. A rendezvény napján a Budapest – Pannonhalma menetvonal megyénkre eső szakaszának statikus biztosítását kellet végrehajtani.

Előzetes felmérés szerint ehhez 25 rendőr és 30 polgárőr bevonására volt szükség. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a 30 polgárőr helyett 49 polgárőr jelentkezett és vett részt a biztosításban. A feladat végrehajtása előtti eligazításra a Pannonhalmi Rendőrőrs objektumában került sor 14 órai kezdettel. A kerékpárversenyt sikeresen lebonyolítottuk baleset és egyéb rendkívüli esemény nélkül.

A részt vevő polgárőröket az écsi polgárőr egyesület meghívta az Écsen tartott családi napjukra. Ezúton mondunk köszönetet Sáriné Kocsis Mariannak a meghívásért. Marianna munkáját a Megyei Polgárőr Szövetség Kiváló polgárőr Emlék éremmel
ismerte el. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az átadáson részt vett Kara Ákos országgyűlési képviselő Úr, aki munkájával hozzájárul a térségünk polgárőr egyesületeinek sikeres működéséhez.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden polgárőr társamnak, aki részt vett a
biztosításban és egyben tolmácsolom Varga Richárd alezredes köszönetét polgárőreinknek a profi szinten végzett munkáért. Mi is köszönetünket fejezzük ki a résztvevő rendőröknek a szakszerű, precíz és pontos összehangolt munkájukért.


Valiczkó Mihály térségi koordinátor, a MPSZ Megyei általános Alelnöke”