Valiczkó Mihály értesítése alapján: Méhészeti támogatás 2022: megjelentek a feltételek!

Méhcsaládonként 1000 forint támogatás igényelhető február 1-től.

Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2022. évben igénybe vehető átmeneti támogatás igénybevételének feltételeiről.

A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető méhészeti, csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatás nyújtható azon kérelmezőnek, aki vagy amely 2021. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik. (A támogatás igénybe vételéhez kapcsolódó további feltételek a Kincstár közleményében, ITT.)

Méhész támogatás 2022

Benyújtási határidő: 2022. február 1. és február 28. között.

Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – méhegészségügyi átmeneti támogatás menüponton keresztül.

A támogatás összege

  • A 2022. évre 950 millió forint a meghatározott támogatási keretösszeg. (Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható
    jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.)
  • A kérelmező által – kapcsolt vállalkozása(i)t is figyelembe véve – igénybe vehető átmeneti támogatás(ok) összege nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
  • A kérelmező a 2021. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult.

Állatjóléti támogatás

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület arról tájékoztatott, hogy ez a támogatás nem ütközik a tervezett állatjóléti támogatással, teljesen független attól. Az állatjóléti támogatás jogalkotása folyamatban van, az OMME folyamatosan egyeztet az Agrárminisztériummal.

Forrás: MÁK, agroinform.hu