Vadgazdálkodási és agrártámogatási módosítások

Fotó Pixabay, Huskyherz

Ha valaki visszanézi az elmúlt évek  jogszabályait, megállapíthatja, hogy ritka az olyan negyedév, amikor  a vadgazdálkodással és az agrártámogatással kapcsolatosan ne született volna valamely új vagy   módosuló jogszabály.

Már csupán ezért is érdemes mindig áttekinteni az új jogszabályok sorát, hiszen csak ezt követően tudja mindenki eldönteni, hogy saját gazdaságát érinti-e valamely változás?

Az agrárminiszter 2021. év februárjában  kiadott 2/2021. számú rendelete a vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szól. Két teljesen eltérő terület , de  persze előfordulhat, hogy valakit  mindegyik érint.

A vadakkal  kapcsolatos módosítás, a korábbiakhoz képest kiegészítés, hogy  zárt vadtartó létesítményben valamennyi vadászató nagyvad, továbbá fácán, fogoly, vörös fogoly és tőkés réce is tartható.

Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj  vadgazdálkodási  tájegységeit érinti, hogy a fácángazdálkodás keretében a kibocsátott egyedek  lábgyűrűvel vagy szárnyjelölővel történő megjelölését is előírhatja a vadászati hatóság.

A baromfi  ágazatban igénybe vehető  állatjóléti támogatások kapcsán  a csekély összegű támogatásokra vonatkozó része a 2020/2021. támogatási évre vonatkozóan  kettő milliárd forintban határozza meg – a folyamatban lévő eljárásokra is kihatóan – az összeghatárt.

A rendelet mellékletének  1.pontját az érintetteknek különösen is alaposan át kell tanulmányozniuk,. mert a nagyvadakra, apróvadakra, egyéb apróvadfajokra nézve  a vadászati idények új meghatározását tartalmazza!

A csirke-tyúk-liba-kacsa-pulyka vonatkozásában a rendelet  3.számú melléklete  a támogatási időszak és a támogatási éves keret összegeit  rögzíti.

A Polgári Kisgazdák tudatában vannak annak, hogy sokak megélhetését döntően befolyásolják a másoknak száraz számok, de azt is látnunk és tudnunk kell, hogy a lakosság megfelelő élelmiszerrel való ellátása is függ mindezektől.

Dr. Bakos Zoltán