Új vagyonnyilatkozat /Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról

Fotó: iropult.hu
  • ezt a hosszú címet viseli a törvényjavaslat, ami a unióval való megegyezés reményében került beterjesztésre az Országgyűlés elé.

A 16 törvényt módosító javaslat jelentős részében sarkalatos szabályokat érint, tehát elfogadása minősített többséget igényel.

Döntő részben a kihirdetés napján, tehát még 2022-ben hatályba is lép majd, kisebb részben 2023. február 28-án illetve március 31-én.

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, helyettese és tagjai, a Médiatanács tagjai, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke,  a köztársasági elnök, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Alkotmánybíróság tagjai,a Legfőbb Ügyész és helyettese, az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a Nemzeti Választási Iroda  elnöke és helyettese, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és helyettese, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjai, a Közbeszerzési Bizottság elnöke, alelnöke és tagjai a 2022. november elsejei állapot szerint új vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni, a közös háztartásban  élő házastársra, élettársra, gyermekre is kiterjedően.

Az átláthatósági hatósági eljárás hivatalból és egyéni bejelentés alapján is megindulhat ,az ügyintézés határideje 60 nap, míg a kiszabható bírság összege egyszázezertől húszmillió forintig terjedhet majd.

Új szabályozást kap az Integrációs Hatóság ellenőrzési jogköre.

Az unió által megkívántak nem állnak távol az eddig  hatályos jogszabályainktól és a magyar gyakorlattól, így  az új törvény elfogadása – a Polgári Kisgazdák reményei szerint – előmozdítja végre a hosszabb ideje fennálló nem éppen baráti viszony rendezését.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő