Új törvény az iskolaőrségről

Fotó vehir.hu

A közelmúlt több sajnálatos eseménye tette indokolttá, hogy az Országgyűlés új szabályt alkosson az iskolai dolgozók, elsődlegesen a pedagógusok védelme érdekében, de természetesen ez biztosítja az oktatás normál menetét minden tanuló számára.

Bizony pár évtizede elképzelhetetlennek látszott, hogy ilyen kérdésekkel kelljen foglalkozni és iskolaőri intézményt kelljen létrehozni. Ezek a személyek egyrészről rendőrök, de alapvető pedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretekből is vizsgát kell tenniük, akik formaruhát és jelvényt fognak viselni.

Az iskolaőr közfeladatot ellátó személynek minősül, aki feladatait a nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretei között végzi majd. Jogosult lesz felszólítani, igazoltatni adott személyt visszatartani, dolgot elvenni, végső esetben testi kényszert alkalmazni, bilincset, vegyi eszközt, rendőrbotot használni.

A nevelési intézményben történő bűncselekmény elkövetésének megelőzése érdekében született az az intézkedés, hogy a z iskolában elkövetett cselekmény miatt szabadságvesztésre ítélt gyermek esetében 12 hónapon keresztül szüneteltetni kell a családtámogatási folyósításokat.

Általános elvként a 14.életévét betöltött személy büntethető, de pár esetben már eddig is 12 évben állapították meg a büntethetőségi korhatárt. Ez a leszállított korhatár kiterjesztésre került az iskolai erősek elkövetőire is.

Az iskolaőrök már 2020.szeptember elsején megkezdhetik majd működésüket. Csak az intézmény területén és csak tanítási időben jogosultak eljárni.

Egyidejűleg a büntetőeljárásról szóló törvény is módosul, és így a szabálysértési vagy büntető elítélés alá eső felelősség megállapítása esetén a fiatalkorú vádlott gondozását ellátó személyt is kötelezhetik a bűnügyi költségek megfizetésére.

A részletes szabályok megalkotására a törvény felhatalmazása alapján később kerül majd sor.

Kissé fájó szívvel támogatják a Polgári Kisgazdák az eddig nem létezett jogszabályokat, de mivel látjuk, hogy azok megalkotása már nagyon is időszerű volt, fel sem merülhet, hogy ezekre ne lenne szükség. Ezzel együtt széles társadalmi körben még nagyobb hangsúlyt kell helyezni a megfelelő nevelésre, hogy a kedvezőtlen jelenségeket visszaszorítsuk!

Dr. Bakos Zoltán