Új szabályok 2022-től: törvénymódosítás fékezi a túlárazott földbérleti díjak miatti visszaéléseket

Fotó: Shutterstock

Új szabályok vonatkoznak a 2022. január 1. után kötött haszonbérleti szerződésekre. Már a szerződésben indokolni kell a magasabb bérleti díjat, és az nem lehet érv, hogy “nekem megér ennyit ez a föld”. A MAGOSZ a közösségi oldalon hívta fel a figyelmet a 2022. január 1. után kötött haszonbérleti szerződésekre vonatkozó jogszabályváltozásra. Amennyiben a felek magasabb bérleti díjat kötnek ki a szerződésben, már előre, a szerződésben meg kell indokolniuk, hogy miért térnek el a helyben kialakult átlagos díjaktól.

Eltérés pedig csak olyan objektív szempontok alapján lesz lehetséges, mint például a magasabb Aranykorona érték, a terület öntözhetősége, művelhetősége, a közútról való megközelíthetősége. Fontos, hogy az indokolásban nem lehet hivatkozni a bizonytalan, jövőbeni eseményekre és a haszonbérlő elhatározásától vagy kockázatvállalásától függő körülményekre (pl. “ez a terület nekem megér ennyit”). A törvénymódosítás célja a visszaélések megakadályozása – írta a MAGOSZ.

Ezekre kell figyelni a földforgalmi ügyek kapcsán 2022-től

Miután 2021. december 22. napján kihirdették az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Módosítás), ami jelentős módosításokat eredményez a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény), a NAK összefoglalta a tudnivalók egy fontos részét az érintettek számára.

A Módosítás értelmében a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése vonatkozásában 2022. január 1. napjától a korábbi gyakorlattól eltérően az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést első körben nem a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kell megküldeni, hanem a szerződés előzetes megvizsgálása céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek (a föld fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala, a továbbiakban: Földhivatal). 

Tartalmi és alaki vizsgálat

A Földhivatal a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg (pl. semmisnek minősül-e a szerződés, tartalmazza-e a szerződés az előírt nyilatkozatokat stb.), és 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről. Abban az esetben, ha a Földhivatal az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adásvételi, vagy haszonbérleti szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz kifüggesztést, azonban a közzététel nem minősül az szerződés jóváhagyásának), továbbá a döntéséről tájékoztatja a feleket, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

A módosítás következményeként így már azt megelőzően kiderül, hogy ha a szerződés olyan alapvető hibától szenved, ami miatt a Földhivatalnak a kifüggesztési procedúrát követően azonnal meg kellene tagadnia a jóváhagyást – ezzel pedig értékes időt nyerve az érintett feleknek.

A jóváhagyás megtagadásának változtatása

A fentieken túl a Módosítás alapján továbbá kiegészítésre kerül a Földforgalmi törvény azon esteinek a köre, amikor a Földhivatal megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását. Ugyanis 2022. január 1. napjától amennyiben aránytalan a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (haszonbér) vagy a haszonbérleti szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke, az is megtagadási oknak számít a törvény értelmében.

Aránytalannak kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal (pl. föld fekvése, minősége, öntözhetősége, művelhetőség, stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják.

Amennyiben a haszonbér eltér a helyben szokásos mértéktől, annak okát a szerződésben igazolni kell, valamint a haszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárás során a Földhivatal felhívására a haszonbérbe adó köteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát.  A haszonbér aránytalansága vonatkozásában a Módosítás értelmében 2022. július 1. napjától a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelzéssel élhet a Földhivatal irányába.

Forrás: magro.hu